NPA-Certificering Huisartsenpost

De juiste zorg op het juiste moment

De focus van certificering met NPA ligt daar waar hij bij de post ook ligt: op het primaire proces. Urgentie denken bepaalt het werk op een huisartsenpost en dankzij de input van huisartsenposten, is dit goed doorgedrongen tot de NPA-Certificering Huisartsenpost.
NPA certificeert huisartsenpraktijken sinds 2005 en volgt de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg op de voet. Op verzoek van deelnemers heeft NPA voor de huisartsenpost een certificering met kwaliteitsnormen ontwikkeld die logisch aansluit bij NHG-Praktijkaccreditering. Net zoals bij de andere NPA-certificeringen is hiervoor nauw samengewerkt met het werkveld.

De kwaliteitsnormen

NPA certificeert huisartsenzorg aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De kwaliteitsnormen bestaan uit Principes en Auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat en de Auditpunten zijn onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Wilt u het papieren boekje Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpost? Stuur dan een e-mail naar:
bureau@praktijkaccreditering.nl. Liever digitaal? Klik op de knop hieronder.

Meer dan certificeren

PREM HAP

Patiënttevredenheidsonderzoek
Weten hoe patiënten uw zorgverlening ervaren geeft inzicht in kansen voor verbetering. De gevalideerde patiëntvragenlijst PREM HAP is daarvoor een uitstekend hulpmiddel. Alle deelnemers aan NPACertificering Huisartsenpost krijgen deze enquête kosteloos aangeboden.

NPA-Wegwijzer

Hulp en ondersteuning
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving staat voor u klaar.

Deskundig

Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw huisartsenpost. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).

Zo werkt NPA-Certificering Huisartsenpost

Startgesprek

Voordat u aan de slag gaat, neemt een auditor contact met u op voor een telefonsich startgesprek. Samen neemt u het gehele traject door, zodat duidelijk is wat u wanneer kunt doen en waar de nodige informatie staat.

Zelfevaluatie

Vervolgens gaat u met behulp van de NPA-Wegwijzer samen met het team aan de slag met een zelfevaluatie. De PREM HAP kan daar onderdeel van uit maken. Zo krijgt u inzicht in de zaken die goed gaan en de dingen die beter kunnen.

Voorbereiding pre-audit

Heeft u overzicht van de zaken waar nog actie nodig is? Zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd? Dan bent u klaar voor de pre-audit.
Bent u al gecertificeerd? Waarschijnlijk is een pre-audit dan niet nodig. Dit wordt voor uw aanmelding met u afgesproken.

Pre-audit

Wat er nog nodig is om de definitieve audit aan te kunnen vragen komt aan bod tijdens de pre-audit. Tijdens gesprekken met u en het team neemt de auditor onder andere uw zelfevaluatie en verzamelde documentatie met u door. De auditor onderzoekt ook in hoeverre u op dat moment aan alle normen voldoet.

Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding gaat u aan de slag met de verbeterpunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Dit houdt in dat u verbeterpunten oplost óf een concreet plan van aanpak maakt aan de hand van het overzicht uit de pre-audit. Daarna is het tijd om de audit aan te vragen.

Audit

Met de auditor bespreekt u welke keuzes er zijn gemaakt om de basis op orde te hebben en bovenal hoe de huisartsenpost invulling geeft aan de lerende organisatie. Voldoet u aan de normen? Dan zal de auditor advies uitbrengen om het certificaat toe te kennen. Zijn er nog verbeterpunten? Dat is geen probleem, zolang u een plan heeft om ze aan te pakken. De commissie van toekenning geeft aan op welke termijn u deze doorvoert om tot toekenning van het certificaat te kunnen komen.

Toekenning certificaat

Gefeliciteerd! Dankzij het werk dat u heeft verzet ontvangt u binnen vier weken na afronding van de audit het certificaat en het auditrapport. Vanaf nu kunt u zich presenteren als een door NPA gecertificeerde huisartsenpost. U ontvangt het certificaat en alle benodigde materialen om patiënten, zorgverzekeraars en anderen te informeren.

Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit om het certificaat te behouden en uw kwaliteit te borgen, waarbij het iedere drie jaar een hercertificeringsaudit betreft. Is er een aspect van het werk op de post waar u extra aandacht aan wilt geven? Dit kunt u voorafgaand aan de controle-audit afspreken met de auditor. Ook kan de auditor u tijdens de audit op kansen wijzen om uw post verder te ontwikkelen.

Patiënttevredenheidsonderzoek met PREM HAP

Net als binnen uw huisartsenpost, staat ook bij NPA de patiënt centraal. Patiënten die naar de post komen of bellen, mogen erop
vertrouwen dat snel en zorgvuldig wordt vastgesteld hoe urgent zij hulp nodig hebben. Ook mogen zij erop vertrouwen dat zij op het juiste moment de juiste zorg krijgen. Dit betekent dat alles in de post goed op orde moet zijn. Certificering met NPA biedt de post én de patiënten het vertrouwen dat dit inderdaad het geval is.
Om op eenvoudige wijze inzicht krijgen in welke onderwerpen door uw patiënten positief beoordeeld worden en waar nog mogelijkheden zijn voor verbetering biedt NPA u kosteloos de PREM HAP aan. De PREM HAP is een korte, generieke, gevalideerde vragenlijst waarmee ervaringen van patiënten met de huisartsenpost digitaal worden uitgevraagd en gemeten. Op deze manier kunt u de kwaliteit van de zorgverlening door uw huisartsenpost verder verbeteren én voldoen aan één van de kwaliteitsnormen van certificering.

Overzicht gecertificeerde huisartsenposten

Bekijk hieronder in de lijst welke huisartsenposten door NPA gecertificeerd zijn en het certificaat NPA-Certificering Huisartsenpost hebben ontvangen.

Nieuws

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt Voor het landelijke thema Meer Tijd voor de Patiënt ontwikkelt NPA twee nieuwe vragenlijsten en levert data aan voor de nulmeting. Onderwerpen
Lees meer

Vaarwel NPAweb, welkom MijnNPA

Voor de certificering van de huisartsenpraktijk maken deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering gebruik van NPAweb. Om aan de wens van gebruikers voor een intuïtief en overzichtelijk programma tegemoet te komen wordt er
Lees meer

Duurzaamheid en de NPA-audit

Met de introductie van de Quickscan van het NHG wordt duurzaamheid ook een onderwerp van gesprek tijdens de audits voor NHG-Praktijkaccreditering. Steeds meer huisartsenpraktijken hebben aandacht voor het verduurzamen van
Lees meer

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
accountbeheer@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.