Gebruiksmiddelen

Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke gebruiksmiddelen (bloeddrukmeter, autoclaaf, etc.) uw praktijk nodig heeft om het gekozen zorgaanbod te realiseren. 

Werkwijze

De inventarisatielijst gebruiksmiddelen gebruikt u om een overzicht te maken van alle gebruiksmiddelen in de praktijk. Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk.

De rapportage bevat een advies van NHG over de nodige gebruiksmiddelen. De adviezen van NHG zijn handreikingen en zijn als zodanig geen eis voor de NHG-Praktijkaccreditering.