Verbruiksmiddelen

Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te realiseren. Met een overzicht van de benodigde medische middelen voldoet u aan een deel van de in artikel 14* beschreven norm.

Werkwijze

De inventarisatielijst verbruiksmiddelen gebruikt u om een overzicht te maken van alle verbruiksmiddelen in de praktijk.

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Daarnaast bevat de rapportage een advies van het NHG over de nodige verbruiksmiddelen. Dit advies is een handreiking en daarmee dus geen eis voor NHG-praktijkaccreditering.

* U vindt het artikel op NPAweb en in het boekje Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk, NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1.