Verbruiksmiddelen

Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te realiseren. 

Werkwijze

De inventarisatielijst verbruiksmiddelen gebruikt u om een overzicht te maken van alle verbruiksmiddelen in de praktijk.

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Daarnaast bevat de rapportage een advies van het NHG over de nodige verbruiksmiddelen. Dit advies is een handreiking en daarmee dus geen eis voor NHG-praktijkaccreditering.