Nieuwe normen NHG-Praktijkaccreditering in concept klaar
Graag ontvangen wij uw feedback
Wij stellen uw feedback zeer op prijs. Geeft u deze voor 25 november 2019 aan ons door? Zou u in uw reactie ook willen aangeven wat uw functie of relatie tot huisartsenzorg is?
Publieke commentaarronde

Begin dit jaar heeft de beroepsgroep de herijkte Kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie.

Momenteel werken NHG, LHV, VPHuisartsen en InEen aan het concretiseren van de kerntaken. De resultaten daarvan zullen worden ingepast in facultatieve vragen voor eigen toetsing en, waar nodig, in de norm.

Afgelopen april hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft het advies: Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden uitgebracht.

Een goed moment om de Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering te herzien. De nieuwe kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de genoemde stukken en voorgelegd aan de Deelnemersraad en het College van Deskundigen (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Patiëntenfederatie Nederland en ZN). Hun feedback en adviezen zijn verwerkt.

Nu is er een publieke commentaarronde om feedback en wensen van alle belanghebbenden te verzamelen. Daarmee kunnen de conceptnormen worden aangepast naar Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk waarin ieders stem is gehoord en die breed gedragen worden.

Het geheel van de Kwaliteitsnormen is verdeeld over vier hoofdstukken: Samen leren en verbeteren, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde. Vooral het samen leren en verbeteren wordt gestimuleerd en krijgt tijdens de audit extra aandacht.

Een hoofdstuk bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten, dat zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit.

Om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het in de praktijk brengen, is er een Werktool met ondersteunende vragen opgesteld. Deze vragen zijn ter inspiratie om richting te geven en niet verplicht om te beantwoorden.

In het concept is rekening gehouden met wensen en feedback van de beroepsgroep en belanghebbende. Met het vertalen van de eigen kernwaarden en kerntaken naar Principes en Auditpunten denken wij een certificering te bieden die past in de huidige tijd en die het vertrouwen in verantwoorde zorg rechtvaardigt met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Graag ontvangen wij uw feedback voor 25 november 2019. U kunt deze doorgeven door op de button bovenaan deze pagina te klikken.

We streven ernaar om de nieuwe Kwaliteitsnormen in januari 2020 door het College van Deskundigen te laten vaststellen zodat ze medio 2020 geïmplementeerd kunnen zijn.

De concept normen

Voorbeeld van de werktool