Aanpassing indicatorenset

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 11 december 2017

Feedback NPA-deelnemers krijgt gevolg

De verplichte verzameling van gegevens Medisch Handelen (DM/COPD/CVRM) wordt per 1 november beperkt tot de indicatoren “Transparante Ketenzorg” (‘set van InEen/HRMO’). Deze stap wordt gezet vooruitlopend op een nieuw meetinstrument Medisch Handelen, waarmee de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde kunnen worden gemeten. De ontwikkeling van dit nieuwe instrument start in 2018.

De ontwikkelingen in de huisartsenzorg staan niet stil, en NPA ontwikkelt mee. NPA staat immers voor certificering van, voor én door huisartsen. Om nauw aan te blijven sluiten bij het werkveld vraagt NPA de deelnemers (68% van alle in een huisartsenpraktijk werkzame huisartsen) regelmatig om feedback. Deelnemers zijn overwegend positief, maar geven NPA ook altijd munitie om zaken te verbeteren, zoals bij de vragenlijst Medisch Handelen: de huidige indicatorenset is voor velen te omvangrijk. Ook HRMO pleit voor een eenvoudigere, beperktere indicatorenset om de administratie voor huisartsenpraktijken terug te dringen.

Verlichting administratie

Met de ontwikkeling van het nieuwe instrument in zicht wordt vanaf 1 november de verplichte verzameling van gegevens Medisch Handelen (DM/COPD/CVRM) beperkt tot de indicatoren “Transparante Ketenzorg” (‘set van InEen/HRMO’). Dit besluit van het College van Deskundigen betekent een aanzienlijke verlichting van de administratie voor praktijkaccreditering, al hoefden sinds eind 2015 niet alle gegevens meer te worden ingevoerd. De zorg aan chronische patiënten in uw praktijk blijft natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het auditgesprek. Een huisartsenpraktijk die er de voorkeur aan geeft te werken met de gehele set NHG-indicatoren, kan dit gewoon blijven doen.

‘Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’

Met dit motto staat NPA midden in het veranderende veld van de eerstelijns zorg. Innoveren zit NPA dan ook in het bloed: NPA-ers werken voortdurend aan het actueel houden van de diverse certificeringen van NPA. Ook aan de efficiëntie van de certificering en alles dat daarbij komt kijken wordt voortdurend gewerkt. Momenteel worden de website, de online werkomgeving van de deelnemers én alle overige communicatie vernieuwd. De feedback van deelnemers is leidend bij deze vernieuwing, waarbij vooral aandacht is voor gebruiksvriendelijkheid en helderheid. Volgend jaar wordt de inhoud van de certificeringen aangepakt om certificering meer te richten op de basis, en zo te voldoen aan de behoeften van deze tijd.