Alle audits voorlopig volledig online

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 31 maart 2021

Vanaf 31 maart kan ook een eerste audit of pre-audit geheel online worden uitgevoerd. Voor hercertificeringsaudits is deze tijdelijke werkwijze eind vorig jaar al ingevoerd.

Voor de pre-audit en eerste audit is besloten om ook de rondgang door de praktijk online uit te voeren. Praktijken hoeven na een eerste audit niet meer te wachten op het fysieke bezoek en kunnen daardoor het keurmerk eerder toegekend krijgen. Wel blijft een fysiek bezoek na een eerste audit in de planning staan. Op het moment dat de maatregelen het toelaten zal de auditor een bezoek brengen aan de praktijk. Wanneer tijdens het bezoek wordt geconstateerd dat niet (volledig) aan de norm wordt voldaan, zal de praktijk in de vorm van een opdracht gevraagd worden maatregelen te nemen om wel aan de norm te voldoen.
Wanneer praktijkbezoeken weer mogelijk zijn zullen ze voor alle soorten audits weer worden ingevoerd.