Audits vanaf 30 september online

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 29 september 2020

Vanaf 30 september worden alle audits NHG-Praktijkaccreditering voor onbepaalde tijd opgesplitst in twee delen. Met praktijken waarbij een audit gepland staat wordt door de auditor contact opgenomen om dit af te stemmen.

Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om COVID-19 zo veel mogelijk onder controle te houden heeft NPA besloten alle audits gedeeltelijk online uit te voeren.
Dit betekent dat op de oorspronkelijk geplande auditdatum geen bezoek aan de praktijk wordt gebracht maar dat op dat moment het eerste deel van de audit online plaatsvindt. Het tweede deel van de audit, de rondgang door de praktijk, zal op een later moment ingepland worden wanneer de situatie het toelaat.

Het voordeel van het opsplitsen van de audit is dat een groot deel van de auditgesprekken gewoon kan plaatsvinden. Samen met de, vooraf beschikbaar gestelde, praktijkdocumenten en registraties leveren de onlinegesprekken voldoende informatie op om eerste bevindingen te formuleren.
Op basis van de resultaten van het online gedeelte van de audit zal de Commissie van Toekenning beslissen of het keurmerk kan worden verlengd.

Voor een volledig beeld van de praktijkorganisatie en het team is het van belang om ook een fysiek bezoek te brengen aan de praktijk. Tijdens dit tweede deel van de audit ligt het accent op de rondgang door de praktijk. Wanneer het bezoek ingepland kan worden is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19.
De Commissie van Toekenning beslist of er, naar aanleiding van de resultaten van het fysieke bezoek, alsnog een opdracht nodig is.

Eerste audit of pre-audit
Bij een eerste audit of pre-audit voor NHG-Praktijkaccreditering is er de mogelijkheid om de audit in zijn geheel uit te stellen. Als dat niet gewenst is, kunnen deze ook worden opgesplitst in 2 delen. Bij een eerste audit wordt de toekenningsbeslissing echter pas genomen nadat zowel het online gedeelte als het fysieke bezoek hebben plaatsgevonden.

De audits voor NPA-Certificering Huisartsenpost en NPA-Certificering Zorggroep worden de komende drie weken in principe niet uitgevoerd. Met de deelnemers wordt individueel gekeken naar een oplossing op maat.