Breed draagvlak voor NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 29 mei 2019

Praktijken die deelnemen aan de NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk en daarbij gebruik maken van de “Jaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering” van NPA, behouden een breed erkend alternatief voor hun certificering, die anders op basis van ISO 15224 of ISO 9001 zou plaatsvinden.

De recente aanpassingen in NHG-Praktijkaccreditering; driejaarlijkse hercertificeringsaudit en vrijwillig intrekken van de RvA-erkenning, zijn voor LHV en NPA aanleiding geweest om de invulling van de NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken samen opnieuw te bezien.

LHV en NPA hebben hiertoe overleg gehad met KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, InspectieGJ, NEN en met de LHV-commissie apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Alle partijen steunen de voortzetting van de NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken. Bericht van het LHV

Succesvolle deelname aan NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken leidt met één audit tot twee certificaten waarmee de praktijk aantoont te voldoen aan de NPA-norm “Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk” (2015) en de LHV-norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”(2014). De certificaten staan voor: “Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde (farmaceutische) zorg”.