College van Deskundigen krijgt versterking

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 14 september 2018

“Het College van Deskundigen van NPA is bij uitstek de plek waar wordt gesproken over wat men vindt van de kwaliteit van het huisartsenvak en hoe je die kunt bewaken”, vindt Dick Groot, voorzitter van de landelijke Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) en nieuw lid van het CvD. Met Groot heeft het CvD er een zeer kritisch lid bij gekregen.

Groot is zelfs zo kritisch over de huidige manier van toetsen, dat hij anderhalf jaar geleden is gestopt met accrediteren. “Ook al ben ik nog steeds blij dat ik deelnemer ben geweest, ik vond het te onzinnig worden. Maar ik heb dankzij accreditering zeker een kwaliteitsslag gemaakt in mijn praktijk. Het is dus zeker goed dat het bestaat, al moet het wel anders.”

Activistisch én constructief

De doelstelling van VPHuisartsen is, zoals de vereniging het zelf stelt, ‘het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak, zonder voorbij te gaan aan de ontwikkelingen van deze tijd.’ De VPHuisartsen werd na de oprichting in 2010 nogal eens met argwaan bekeken en weggezet als een groep dwarsliggers en activisten.

“Maar”, zegt Groot, “al weten we ons mondje wel te roeren, toch willen we laten zien dat we niet alleen activistisch zijn. We willen constructief meedenken. We hebben niet het idee om een grote revolutie te gaan ontketenen, maar wel om bij te sturen. We zitten inmiddels overal aan tafel om mee te praten. Op een gegeven moment viel het ons op, dat we niet gehoord werden over het meten van de kwaliteit van het huisartsenvak. Toen ik daar Marc Eyck (directeur/ bestuurder NPA) op aan sprak, nodigde hij ons direct uit om toe te treden tot het CvD.” 

Goed bevallen

Het CvD, waarin de beroepsgroepen van huisartsen en andere belanghebbenden zitting hebben, stelt de normen van NHG-Praktijkaccreditering vast.

“Als VPHuisartsen willen we graag meedenken over manieren hoe we de administratieve last van de huidige vorm van praktijkaccreditering kunnen verlichten”, licht Groot zijn rol in het CvD toe. Inmiddels heeft hij zijn eerste CvD bijeenkomst achter de rug, en daar is hij zeer over te spreken:

“Ik kreeg heel erg het gevoel: dit is constructief. Dus mijn eerste deelname is heel goed bevallen. We hebben het direct gehad over de frequentie van de audits. Ik juich het toe dat we eraan werken om eenmaal in de drie jaar te gaan toetsen voor hercertificering in plaats van ieder jaar. (Red: Dit wordt gerealiseerd met de revisie van NHG-Praktijkaccreditering, die volgend jaar wordt gelanceerd. Praktijken kunnen dan in de twee tussenliggende jaren het jaarbezoek gebruiken om te werken aan een thema naar keuze.). Dat betekent een enorme verlichting van de administratieve last voor praktijken. Dat is een groot goed.”