De allereerste huisartsenpost met NPA-keurmerk

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 4 april 2018

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden heeft als eerste post het keurmerk van NPA behaald. Reden voor de huisartsenpost en NPA voor een klein feestje op 29 maart. Marc Eyck, directeur NPA, heeft het keurmerk uitgereikt met zijn persoonlijke felicitaties en een dankwoord. Huisartsenpost Drechtsteden is namelijk ook een van de huisartsenposten die diep in de materie zijn gedoken om, samen met NPA, de certificering te ontwikkelen en uit te testen. NPA is bijzonder blij met deze inzet, omdat zo een certificering tot stand is gekomen die optimaal aansluit bij de gang van zaken op een huisartsenpost.    

“Het verfrissende aan NPA is, dat het niet zo zeer gaat om protocollen op papier, maar vooral om de vraag: hoe waarborg je dat de juiste zorg op het juiste moment wordt gegeven?”
Aan het woord is Nicole Fraaije, kwaliteitsfunctionaris en functionaris gegevensbescherming bij Regionale Huisartsenpost Drechtsteden.
“Bij NPA staat echt de patiënt centraal. Dit is voor ons de primaire reden geweest om mee te doen, want dat sluit heel goed aan bij ons werk op de post. Eigenlijk biedt NPA een goed antwoord op wat we zelf al hadden bedacht. De patiënt centraal stellen betekent namelijk dat je ervoor moet zorgen dat alles goed op orde is. Dit is een integraal onderdeel van onze manier van werken, dat we toetsen met certificering.”

Urgentie denken

Voorafgaand aan de pilot, hebben de medewerkers van Huisartsenpost Drechtsteden de kwaliteitsnormen van NHG-Praktijkaccreditering onderzocht op toepasbaarheid in de post. Dit is ook in vier andere posten gedaan.
“De normen die in de post worden getoetst zijn vrijwel hetzelfde als de normen van de dagpraktijk”, vertelt Fraaije, “maar de zorg is wezenlijk anders ingericht. Dit betekent dat de manier waarop je aan de normen voldoet ook anders is. Visites bijvoorbeeld: wij rijden tijdens de hele dienst visites met meerdere artsen, en bij een dagpraktijk is dat veel minder. Bij ons moet het protocol voor visites dan ook extra goed op orde zijn: wanneer gaat er een huisarts naartoe? Wanneer sturen we een ambulance? In een post ben je ook meer gefocust op urgentie denken: wij moeten er bijvoorbeeld altijd van uitgaan dat iemand belt met een spoedgeval. Pas wanneer dat is uitgesloten, vragen we naar de gegevens en klachten.”

Eigen pdca-document

“Onderzoeken en blijven veranderen past goed bij een huisartsenpost, want zo werken we toch wel”, aldus Fraaije. Bij Huisartsenpost Drechtsteden is kwaliteitsdenken goed verankerd in het werk van alledag. Zo heeft de post een eigen pdca-document ontwikkeld. Hiermee is voor iedereen in een oogopslag duidelijk wat de status is van verbetermaatregelen, inclusief een check of een maatregel in de praktijk echt werkt. Dankzij de manier van werken, kon de post vrij snel na de pre-audit de eerste ‘echte’ audit aanvragen en werd het keurmerk vlot gehaald.

Waarderend auditen geeft energie

“We vonden de audit eigenlijk heel leuk. De auditor had een toegankelijke houding en absoluut geen bestraffend vingertje. Dit was echt waarderend auditen, en het gaf ons energie.”
Fraaije kijkt ook tevreden terug op de pilot: “Het proces in de pilot verliep heel fijn. We hadden een prettig contact met NPA en onze feedback werd goed ontvangen. De enige tip die ik NPA nog wil meegeven, is dat het goed zou zijn om een bijeenkomst te organiseren met alle deelnemers aan de pilot. Zo kun je ideeën uitwisselen en samen tot iets nog beters komen. Misschien kan dit wanneer iedereen het certificaat heeft. Dat zou een mooi moment zijn om met elkaar te evalueren.”