De eerste ervaringen met versie 3.0 van NHG-Praktijkaccreditering

In de media | Nieuwsbericht | 14 juni 2021


Na een audit ontvangen praktijken een uitnodiging om deel te nemen aan het NPA klanttevredenheidsonderzoek. Praktijken die vanaf 1 oktober 2020 een audit hebben gehad is ook gevraagd naar de ervaring met versie 3.0 ten opzichte van de voorgaande versie. Door hier te klikken kunt u (een analyse van) de eerste ervaringen teruglezen.

Ook bij [Ont]Regel de Zorg zijn de veranderingen niet onopgemerkt gebleven:
Opbrengst van 3 jaar samen ontregelen: Actiepunt ‘NHG-praktijkaccreditering minder vaak, eenvoudiger en beter’