Feedback op normen aan College van Deskundigen voorgelegd

NPA nieuws | Nieuws | 23 december 2019

Een kleine 200 reacties heeft NPA mogen ontvangen na de oproep om feedback te geven op de conceptnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0.
De ontvangen feedback is met aandacht gelezen en verwerkt in een advies met voorgestelde wijzigingen aan het College van Deskundigen van NPA. Dit advies is afgelopen week met het College gedeeld met het verzoek dit te beoordelen. Op 28 januari 2020 hoopt het College de definitieve versie van de kwaliteitsnormen vast te stellen.

Diverse (zorg)groepen hebben feedback van hun leden verzameld en als één reactie aan NPA verzonden. Dat maakt dat de ontvangen feedback ruim 350 huisartsen en belanghebbenden vertegenwoordigt. NPA waardeert het zeer dat de beroepsgroep tijd en moeite heeft genomen om hun gedachten te delen over de voorgestelde vernieuwing van de kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk. Daarmee blijft NHG-Praktijkaccreditering van, voor en dóór huisartsen.

De leden van het College van Deskundigen zijn afkomstig uit het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, VPHuisartsen, brancheorganisatie eerstelijnszorg InEen, Patiënten Federatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in het college de rol van toehoorder.

Zodra de normen worden vastgesteld ontvangen alle deelnemers daar bericht over. Daarbij zal er worden aangegeven vanaf wanneer de nieuwe normen getoetst zullen worden. Naar verwachting zal dat niet eerder dan het derde kwartaal van 2020 zijn.