Geen fysieke auditbezoeken tot en met 19 januari

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 15 december 2020

Bij het ingaan van de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 sinds oktober is het opsplitsen van audits in een online deel en een fysiek bezoek geïntroduceerd. In verband met de huidige lockdown worden er tot en met 19 januari geen fysieke bezoeken uitgevoerd. Het fysieke bezoek wordt onder andere ingezet om een rondgang door de praktijk te doen. De rondgang is een vast onderdeel van de audit.

Inmiddels zijn er vele online hercertificeringsaudits uitgevoerd en blijkt dat de rondgang door de praktijk vaak ook goed online gedaan kan worden. Om die reden is medio november besloten dat de auditor aansluitend aan de online hercertificeringsaudit de rondgang door de praktijk ook online mag uitvoeren. De auditor zal in overleg met de praktijk afspreken of de rondgang digitaal of tijdens een fysiek bezoek uitgevoerd wordt. Als de auditor na de digitale rondgang onvoldoende vertrouwen heeft dat de praktijk op orde is, zal de auditor alsnog een fysiek bezoek met de praktijk inplannen. Het fysieke bezoek zal pas na 19 januari ingepland worden, waarbij de randvoorwaarden van kracht blijven; maximaal één begeleider en geen andere aanwezigen.

Praktijken die al een (online) afspraak voor een hercertificeringsaudit hebben, kunnen die datum gewoon laten staan. De auditor spreekt op dat moment met de praktijk af of de rondgang door de praktijk aansluitend online kan worden uitgevoerd.

Bij pre-audits en eerste audits blijft het fysieke bezoek noodzakelijk.