Gemakkelijker voorbereiden op de audit met de verbeterde NPA-Wegwijzer 

Deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering krijgen hulp en ondersteuning bij hun certificering via de NPA-Wegwijzer. Huisartsenzorg is voortdurend in ontwikkeling dus wordt de NPA-Wegwijzer regelmatig aangepast om goed aan te blijven sluiten op de dagelijkse praktijk. Naast het actualiseren van de inhoud is nu ook de indeling verbeterd, waardoor er een duidelijker overzicht is in wat nodig is om aan de normen te voldoen. 

De inhoud van de NPA-Wegwijzer wordt doorlopend op kleine punten aangepast en aangevuld. De afgelopen maanden is gewerkt aan een uitvoerige actualisatie van de inhoud en het optimaliseren van de indeling om het gebruikersgemak te vergroten. 
Ontwikkelingen in de huisartsenzorg, maar ook vragen vanuit deelnemers, zijn belangrijke bronnen bij het verbeteren en aanvullen van informatie in de wegwijzer. 
Bij elke norm (principe met auditpunten) is nu een handige checklist van aandachtspunten opgenomen en wordt u de weg gewezen naar betrouwbare hulp en informatie. Dat maakt voorbereiden op de audit een stuk gemakkelijker! 

De NPA-Wegwijzer is dé gids bij de voorbereiding op een audit en helpt het praktijkteam om te werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door de wegwijzer te volgen wordt de praktijk geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en relevante zaken in beeld te krijgen zoals richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving.