Herijking deelnemersraad

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 6 april 2018

Dit jaar gaat er veel veranderen bij NHG-Praktijkaccreditering. Daarmee is het volgens NPA ook tijd om de rol van de deelnemersraad te herijken. Geert-Jan van Loenen, de kersverse voorzitter van de raad:

“We willen allemaal een instrument dat nuttig en noodzakelijk is. In de loop van de jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat we een instrument moeten hebben vanuit de eigen beroepsgroep. Maar de kwaliteit en het belang van het instrument moeten wel te verenigen zijn met de drukte in een praktijk. Je moet precies genoeg vragen: niet teveel en niet te weinig. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat deelnemers een actieve inbreng kunnen hebben, meer dan nu. Dat is de reden om de rol van de deelnemersraad te versterken.”

Van Loenen zat op 27 maart zijn eerste bijeenkomst voor. Het is volgens hem toeval dat dit samenvalt met de koerswijziging: “De raad heeft de afgelopen drieënhalf jaar heel goed werk verricht, dat staat buiten kijf”, benadrukt Van Loenen. “Dit is gewoon een logisch moment om de rol en positie van de raad te heroverwegen, net zoals praktijkaccreditering dit jaar herzien wordt.”

Een sterkere deelnemersraad is ook een wens van [Ont]Regel de Zorg, en staat als zodanig vermeld in de schrapsuggestie. De komende periode zullen de leden van de raad onderzoeken wat de beste manier is om invulling te geven aan de nieuwe rol, en hoe deze het beste kan worden gefaciliteerd. Cruciaal is dat de raad niet alleen meer slagkracht krijgt, maar ook een goede afspiegeling is van de deelnemers, inclusief nieuwe deelnemers. Binnenkort praat de raad hierover verder.

De raad heeft bij deze bijeenkomst ook besloten een actieve rol te spelen om de patiëntverwachtingen en kwaliteitsnormen door de Trechter van Verdunning te halen, en mee te denken over de ontwikkeling van een efficiënte en inspirerende auditcyclus.

Wilt u meer weten of in contact komen met de deelnemersraad? Neem dan contact op met Luuk van Engelen, secretaris Deelnemersraad, via 030-2823483 of l.vanengelen@praktijkaccreditering.nl.