Hoe veilig gaat uw praktijk om met patiëntinformatie?

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 25 mei 2018

Binnen een huisartsenpraktijk werkt u met gevoelige persoonsgegevens en dat brengt risico’s met zich mee. NPA wil huisartsenpraktijken ondersteunen bij een zorgvuldige omgang met de gegevens van hun patiënten, en wel zo eenvoudig mogelijk. Dit is in de eerste plaats belangrijk voor de privacy van uw patiënten en de veiligheid van de zorg die zij ontvangen. Een veilige omgang met persoonsgegevens is nu bovendien extra actueel, omdat vanaf 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd wordt.

De AVG en uw praktijk

De AVG zorgt ervoor dat op Europees niveau de bescherming van persoonsgegevens beter wordt geregeld. De AVG geldt ook voor huisartsenpraktijken. De LHV legt duidelijk uit wat de AVG voor uw praktijk betekent: https://www.lhv.nl/bereid-uw-praktijk-voor-op-nieuwe-privacy-eisen.

Nu beschikbaar voor zelfevaluatie

Op verzoek van huisartsenpraktijken heeft NPA samen met een aantal praktijken de thema-audit Informatiebeveiliging ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit een vragenlijst met vier ‘awareness scans’. Heeft u na augustus een controle-audit? Dan kunt u, wanneer u dit wilt, de thema-audit aanvragen en de vragenlijst samen met de auditor invullen.

Wilt u eerder aan de slag? Vanaf vandaag kan uw praktijk de vragenlijst zelfstandig gebruiken als een instrument voor zelfevaluatie. Met de rapportage krijgt u een goede indicatie van de huidige omgang met patiëntgegevens in uw praktijk: een slimme manier om te starten met het ‘AVG-proof’ maken van uw praktijk!

Meer weten?

Heeft u vragen over de thema-audit informatiebeveiliging? Neem contact op met NPA, dan helpen we u verder: Bel 030-2823600 of mail naar bureau@praktijkaccreditering.nl. Meer informatie over deze en andere thema-audits vindt u op NPAweb en op npacertificering.nl.