Maatregelen in verband met het Coronavirus

[Update NPA maatregelen 26 maart 2020]

Nu het coronavirus zich steeds verder verspreidt in Nederland neemt NPA ook maatregelen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM, KNMG, LHV en NHG.

Eén van de maatregelen die NPA neemt is het uitstellen van alle audits die gepland staan tot 6 mei 2020. Met de praktijken waarvoor dit geldt wordt contact opgenomen om een nieuwe datum af te spreken.

Alle bijeenkomsten waar zorgprofessionals bij aanwezig zijn worden geannuleerd ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gehouden en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

Thuiswerken

NPA medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Door het thuiswerken is NPA helaas niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Uiteraard blijven we voor u bereikbaar via e-mail. Uw e-mails worden zo snel mogelijk beantwoord. Ook telefonisch overleg is nog steeds mogelijk. U kunt een e-mail aan bureau@praktijkaccreditering.nl sturen met daarin aangegeven wanneer en op welk telefoonnummer u teruggebeld wilt worden. Vermeldt daarbij uw praktijknaam en, bij voorkeur ook, waar u contact over wilt hebben. We doen ons best om u op het gewenste tijdstip te bereiken.