Maatregelen NPA in verband met het Coronavirus

[Update NPA maatregelen 7 mei 2020]

Nu het kabinet heeft besloten om een aantal maatregelen te versoepelen, geeft NPA praktijken de mogelijkheid om vanaf 11 mei auditbezoeken op locatie te laten plaatsvinden volgens de geldende richtlijnen. Mocht een praktijk en de auditor in gezamenlijkheid een auditbezoek op locatie wenselijk vinden vóór 2 juni, dan kan dat gepland worden.
Bij voorkeur worden audits die tot 2 juni gepland staan uitgesteld. Met de praktijken waarvoor dit geldt is contact opgenomen om een nieuwe datum af te spreken. Sinds 6 mei biedt NPA ook de mogelijkheid voor online audits aan.

Online Audit
Tot 2 juni worden auditbezoeken op locatie in principe niet gepland. NPA biedt praktijken, tot zeker 1 september, de mogelijkheid om een groot deel van de audit alvast op afstand te doen door middel van een online audit. Later in het jaar volgt dan nog een kort locatiebezoek waarmee de audit wordt afgesloten. De online audits kunnen sinds 6 mei worden uitgevoerd. Praktijken die een online audit willen inplannen kunnen deze met de auditor afspreken. De online audit kan worden ingepland bij een pre-audit of hercertificeringsaudit. Voor praktijken waarbij een eerste audit gepland staat, is een audit op afstand niet mogelijk.

Bereikbaarheid NPA
NPA blijft bereikbaar per e-mail en telefoon. Doordat ook de NPA medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken is NPA helaas niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Als u telefonisch contact wilt met een medewerker stuur dan een e-mail aan bureau@praktijkaccreditering.nl met daarin aangegeven wanneer en op welk telefoonnummer u gebeld wilt worden. Vermeldt daarbij uw praktijknaam en, bij voorkeur ook, waar u contact over wilt hebben. We bellen u dan op het gewenste tijdstip terug.