NHG-Praktijkaccreditering in 2019

NPA nieuws | Persbericht | 14 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering aangepast naar een driejaarlijkse cyclus. Het College van Deskundigen (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Zorgverzekeraars NL en Patiëntenfederatie; Inspectie GJ als waarnemer) heeft hiertoe besloten in, de door NPA extra ingelaste, vergadering van 14 november 2018.

Keurmerkhouders NHG-Praktijkaccreditering, die hiervoor kiezen, worden in de toekomst niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor jaarlijkse praktijkbezoeken met thematische invulling en daarmee aanvullende verklaringen te behalen.

NPA heeft met het college besproken hoe de eerstvolgende audits van de deelnemers, die overstappen naar de driejaarlijkse cyclus, op praktische wijze kunnen worden verdeeld over de komende drie jaren.

De voor het eerste kwartaal 2019 geplande auditbezoeken gaan gewoon door en gelden voor deze praktijken als eerste audit nieuwe stijl. Hun volgende audit is dan pas weer in 2022.

De eerstvolgende audits voor de overige praktijken worden verdeeld over 2019, 2020 of 2021, afhankelijk van het eerste jaar van deelname. Hoe langer een praktijk keurmerkhouder is, hoe later in het traject.

De deelnemende praktijken ontvangen begin december nadere uitleg over de mogelijkheden en het verzoek hun keuze kenbaar te maken.