NHG-Praktijkaccreditering: in Nijverdal hebben alle huisartsen het keurmerk

In de media | Nieuwsbericht | 29 maart 2018

“Het is een hele inspanning, maar uiteindelijk is het iets om trots op te zijn.”

De praktijk van huisarts Gerrit-Jan Harmsen is in december 2017 voor de vierde keer door NPA gecertificeerd. Harmsen werkt samen met huisarts Anke de Groot in Nijverdal onder de naam Zorgsaam. Daarnaast telt Nijverdal nog tien huisartsenpraktijken, die allemaal meedoen met NHG-Praktijkaccreditering.

Protocollen uitwisselen

“Zes jaar geleden zijn we ernaar gaan streven dat elke praktijk het keurmerk haalde. De opleidingspraktijken moesten dat sowieso, maar ook de andere praktijken hebben besloten om mee te doen,” vertelt Harmsen. “We hebben elkaar geholpen door protocollen uit te wisselen en met elkaar te bespreken.”

“Ik word de komende zomer 65, dus voor mijzelf is het niet eens zo belangrijk, maar ik wil graag een goede praktijk achterlaten. Daarom ben ik er toch ingedoken. Een praktijk en je werkwijze moeten tenslotte wel overdraagbaar zijn. Bovendien was ik nieuwsgierig: wat zouden we in de praktijk nog moeten verbeteren?”

Positief ondanks een stroef begin

De houding van de eerste auditor werd door Harmsen en zijn medewerkers als onprettig ervaren: te veel gericht op strak controleren en vinkjes zetten. Wel is Harmsen positief over “de nazorg” die NPA een jaar lang heeft geleverd. Afgelopen december is Harmsen voor het eerst samen met zijn nieuwe collega De Groot geaccrediteerd. Voor Harmsen was dit niet meer dan logisch: “Als je je goed aan de spelregels houdt, conformeer je je aan een bepaalde werkwijze. Een nieuwe praktijk moet je daarbij betrekken.”

De zin van protocollen

“Heb je je eenmaal het systeem eigengemaakt, dan wordt het steeds gemakkelijker om mee te werken. Bijvoorbeeld door te bedenken dat we in het teamoverleg iets hebben geconstateerd, waar we een protocol van willen maken. Zo hadden we het onlangs over privacy. Privacy is dit jaar sowieso een thema in de huisartsenzorg, en we vroegen ons af wat we kunnen doen om mensen met vragen aan de balie meer privacy te geven. Daar maken we nu dus een protocol voor.”

De werklast

In de ervaring van Harmsen wordt de werklast in de loop van de jaren niet echt minder, omdat er steeds aanpassingen komen in de normen: “Ze verzinnen steeds weer iets nieuws”. Hij is dan ook enthousiast over het idee om eventueel toe te gaan naar een driejaarcyclus, waarbij een praktijk slechts eens per drie jaar de volledige audit doorloopt, en de andere twee jaren meer de ruimte krijgt om bepaalde aspecten uit te diepen.

De opbrengst

Bij de laatste keer viel, zegt Harmsen, een kwartje: “Nu heb ik het goed in de vingers.”

“Je leert anders te denken. Je moet mee gaan met nieuwe dingen, protocollen maken, implementeren en goed opschrijven zodat het inzichtelijk wordt. Dat is voor oude solisten zoals ik een heel proces. Maar per saldo moet ook een klein team gestructureerd werken. Het werk moet bovendien overdraagbaar worden, en daar helpt het goed bij.”

Tip voor beginnende deelnemers

“Ga er een keer goed voor zitten. Bekijk alle opmerkingen die de patiënten hebben gemaakt in de enquête en filosofeer met elkaar hoe je ze aan kunt pakken. Ook werkt het goed om protocollen niet alleen te maken, maar ze ook regelmatig te raadplegen: dan werk je er echt mee en heb je er profijt van.”

Tip voor NPA

“Het moet duidelijker zijn wanneer je het goed doet. Dat is nu te veel een grijs gebied. Pas bij de vierde keer zijn we er bovenuit gegroeid, en hebben we er echt grip op gekregen.”

Tot slot

“Het is een hele inspanning, zeker voor kleine teams. Daar maak je je dan wat nerveus voor, maar uiteindelijk valt het mee en is het de inspanning toch wel waard. Het keurmerk is iets om trots op te zijn.”

Bron: Rubriek Van deelnemer tot deelnemer - Huisarts Gerrit-Jan Harmsen in Nijverdal