Nieuw aanbod patiëntenenquête bij NHG-Praktijkaccreditering

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 29 mei 2020

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering kunnen binnenkort gebruik maken van meerdere soorten patiëntenenquêtes. Naast de Europep, die al jaren gebruikt kan worden voor het meten van patiëntervaringen, biedt NPA de PREM Chronische zorg en vanaf het najaar ook de PREM Eerstelijnszorg aan.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Met de korte PREM-vragenlijsten kunnen ervaringen van patiënten op de belangrijkste kwaliteitsdomeinen in kaart worden gebracht. Daarbij gaat het onder andere over bejegening, voorlichting, cliëntgerichtheid, begeleiding, behandeling, gezamenlijke besluitvorming, afstemming tussen zorgverleners, deskundigheid, nazorg en een algemeen oordeel. IQ healthcare heeft in samenwerking met het NIVEL de PREM vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.

Digitaal
NPA stelt de PREM vragenlijsten beschikbaar aan alle praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering. In eerste instantie de PREM Chronische zorg en later dit jaar de PREM Eerstelijnszorg. De welbekende Europep-vragenlijsten blijven ook beschikbaar via NPA.
Alle vragenlijsten zijn, en komen, digitaal beschikbaar via NPAweb. Ook de Europep gaat over op volledig digitaal. Vanaf 1oktober 2020 worden papieren vragenlijsten niet meer door NPA verwerkt.
In NPAweb wordt per vragenlijst een URL klaargezet, deze kan per e-mail aan patiënten worden verzonden en/of op de website van de praktijk geplaatst. Via de URL kan de patiënt online de vragenlijst invullen. De gegevens worden in de beveiligde omgeving van NPAweb verzameld en de praktijk kan op elk moment een rapportage uitdraaien. Vanaf eind juni kan NPA, op verzoek van een zorggroep, een verzamelrapportage maken van de resultaten van de PREM Chronische Zorg van de bij de zorggroep aangesloten praktijken die deelnemen aan de NHG-Praktijkaccreditering.   

Nieuwe normen en patiëntervaringen
Per 1 oktober dit jaar zijn de nieuwe kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering van kracht. Ook in de nieuwe normen is nog steeds belangrijk hoe de huisartsenpraktijk omgaat met patiëntervaringen. Praktijken krijgen hierbij nog meer ruimte voor eigen invulling van de norm. Daarbij hebben ze vrije keuze in de manier waarop ze patiëntervaringen verzamelen. Zo mag de praktijk er ook voor kiezen om geen enquête uit te zetten maar ervaringen van patiënten uit te vragen via bijvoorbeeld patiëntinterviews of een patiëntenpanel.

In aanloop naar 1 oktober
Voor praktijken die voor 1 oktober een audit hebben gelden de normen van de huidige versie (2.1). Daarvoor is het nodig om patiëntervaringen te verzamelen via een goedgekeurde enquête en de resultaten, waar mogelijk, te gebruiken voor verbetering. In de huidige situatie met het Coronavirus zal het niet altijd lukken om voldoende respons van patiënten voor een enquête te krijgen. Tijdens de audit zal de auditor daarom wel een bevinding maken indien de patiëntervaringen niet of niet voldoende zijn verzameld, maar zal de Commissie van Toekenning bij de beoordeling uiteraard rekening houden met de huidige situatie.
Hoe de overgang naar versie 3.0 er verder uitziet vindt u hier.