Nieuwe Kwaliteitsnormen en overgangsregeling

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 31 maart 2020

Eind januari zijn de nieuwe kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering vastgesteld. Vanaf 1 oktober dit jaar zijn de kwaliteitsnormen versie 3.0 van kracht. Hoe praktijken overgaan vanuit versie 2.1 staat beschreven in de overgangsregeling.
Het is een bijzondere en drukke tijd waarin er veel van huisartsen en hun praktijkteam wordt verwacht. Hun patiënten hebben veel vragen over, en zorgen om het COVID-19 virus. We begrijpen dat de nieuwe kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering voor nu geen prioriteit zullen zijn. Wel publiceren we de nieuwe normen en de overgangsregeling naar versie 3.0 nu, simpelweg omdat we dat beloofd hebben. Op deze pagina vindt u de kwaliteitsnormen en meer informatie over de ontwikkeling van versie 3.0.

Overgangsregeling
Alle audits vóór 1 oktober 2020 worden nog uitgevoerd op basis van versie 2.1. Uitgereikte certificaten zijn dan ook tot die datum op basis van versie 2.1. Bij de eerstvolgende audit na 1 oktober wordt, na verlenging van het keurmerk, het certificaat versie 2.1 vervangen door een certificaat versie 3.0. Alle audits na 1 oktober 2020 worden uitgevoerd op basis van versie 3.0.

Voorbereiding op de audit
Mocht een praktijk zich op haar eerste audit na 1 oktober toch hebben voorbereid op basis van versie 2.1, dan maakt de auditor tijdens de audit, samen met de praktijk, en in het auditverslag de vertaalslag van versie 2.1 naar versie 3.0. Voor de praktijk is dan meteen duidelijk aan welke principes en auditpunten van versie 3.0 is voldaan. Praktijken die goed zijn voorbereid op versie 2.1 zullen overigens, in het algemeen, ook voldoende zijn voorbereid op een audit versie 3.0.

Beschikbaarheid ondersteuning
Vanaf medio 2020 is de NPA-Wegwijzer beschikbaar, deze biedt ondersteuning bij NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0. NPA adviseert deze wegwijzer, vanaf beschikbaarheid, te gebruiken bij de voorbereiding op de eerstvolgende audit.