Nieuwe kwaliteitsnormen Huisartsenpost in concept klaar

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 7 juni 2021

De Kwaliteitsnormen voor NPA-Certificering Huisartsenposten zijn herzien en klaar voor feedback van de deelnemende huisartsenposten en de Deelnemersraad. De herziening van de normen voor de huisartsenpost is een logisch vervolg op de vernieuwing van de normen voor de huisartsenpraktijk en hanteert dezelfde opbouw.

De huidige norm voor huisartsenposten is begin 2018 vastgesteld en is gebaseerd op de toen geldende normen voor de huisartsenpraktijk. Afgelopen jaar zijn er nieuwe normen voor de huisartsenpraktijk geïmplementeerd. Die nieuwe normen zijn mede gebaseerd op de herijkte kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep, en het kwaliteitsbeleid geschreven door NHG, LHV en InEen. Tijd dus om ook de normen voor de huisartsenpost onder de loep te nemen.

Opbouw
Net als bij de NHG-Praktijkaccreditering zijn de normen verdeeld over vier domeinen: Samen leren en verbeteren op orde, Zorg op orde, Team op orde, en Huisartsenpost op orde. Vooral het samen leren en verbeteren wordt gestimuleerd en krijgt tijdens de audit extra aandacht.
Een Domein bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij het normatief kader.
In de NPA-Wegwijzer (voor de huisartsenpost certificering is deze nog in ontwikkeling) worden per principe aandachtspunten opgenomen. Aandachtspunten zijn geen onderdeel van de letterlijke norm. De auditor gaat er wel over in dialoog met de huisartsenpost om te horen hoe zij invulling heeft gegeven aan die aandachtspunten. Daaruit kan een bevinding volgen voor het bijbehorende principe.

Feedback
Het concept voor de herziening van de normen is voorgelegd aan het College van Deskundigen van NPA. Het College is akkoord met het voorstel en wacht op feedback van deelnemende huisartsenposten en de Deelnemersraad. Uiteraard is ook de feedback van huisartsenposten die nog niet deelnemen, en andere geïnteresseerden van harte welkom. De feedback ronde loopt tot 1 augustus 2021. NPA zal, na het verwerken van de feedback, de normen dit najaar opnieuw voorleggen aan het CvD ter vaststelling. Het streven is om eind dit jaar te kunnen implementeren.
Een toelichting op de herziening vindt u door hier te klikken. Voor de conceptnormen klikt u hier.

Heel graag ontvangen wij voor 1 augustus 2021 uw feedback via een e-mail aan innovatie@praktijkaccreditering.nl.