Nieuwe toekenning deskundigheidspunten

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 27 augustus 2018

Deelname aan NHG-Praktijkaccreditering levert u, zoals u weet, deskundigheidspunten op. ABC1 heeft met de certificerende instellingen, waaronder NPA, nadere afspraken gemaakt over de toekenning van deskundigheidspunten. De nieuwe toekenning doet meer recht aan het werk dat iemand daadwerkelijk verzet.

Grootste verandering

De belangrijkste verandering is, dat u voortaan alleen punten krijgt voor zaken waar u een actieve rol in heeft.

  • Elke huisarts die deelneemt aan de plenaire bespreking tijdens het auditbezoek ontvangt 2 punten;
  • De huisarts ontvangt per verbeterplan dat hij voorbereidt nogmaals 2 punten;
  • De coördinator kwaliteit ontvangt 4 punten;
  • Elke huisarts kan maximaal 10 punten ontvangen per (pre-)audit.

De NPA-auditor stelt aan het einde van het praktijkbezoek na overleg met u vast, hoeveel punten per huisarts worden toegekend.
Vanaf medio augustus 2018 zal de regeling worden toegepast. ABC1 bewaakt de toepassing van de afspraken over puntentoekenning.

Wat moet u doen?

Sinds enige tijd worden uw punten automatisch door NPA in GAIA bijgeschreven. Dit blijft zo: u hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Wel wordt het extra belangrijk om aan de auditor goed aan te geven wie aan welk plan meewerkt.

Nadere informatie wordt door RGS, ABC1 en NHG gepubliceerd.