NPA-Wegwijzer nu beschikbaar

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 1 juli 2020

Voor alle deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering is nu hulp en ondersteuning beschikbaar via de NPA-Wegwijzer. Deze is te vinden in NPAweb en biedt heel overzichtelijk ondersteuning, brengt aandachtpunten in beeld en wijst de weg naar betrouwbare hulp en informatie. De NPA-Wegwijzer heeft dezelfde opbouw als de kwaliteitsnormen 3.0 die vanaf oktober dit jaar gelden, maar kan ook zeker ter inspiratie gebruikt worden voor versie 2.1 audits, die tot oktober gepland staan.

De NPA-Wegwijzer met uitgebreide informatie is opgesteld om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door de wegwijzer te volgen wordt de praktijk geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en relevante zaken in beeld te krijgen zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving.

De kwaliteitsnormen versie 3.0 zijn ingedeeld in vier domeinen. Elk domein bestaat uit principes, met bijhorende auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat. Auditpunten zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. De NPA-Wegwijzer biedt bij alle principes ondersteuning en informatie, steeds vanuit dezelfde 4 onderdelen.

Voor een goede voorbereiding op de audit en hulp bij het voldoen aan de kwaliteitsnormen:
1. Principe en auditpunten toegelicht.
2. Wat verdient in ieder geval uw aandacht?

De juiste weg naar overige informatie zoals wet- en regelgeving, standaarden, achtergronden, scholing en hulpmaterialen wordt gewezen bij:
3. Informatiebronnen
4. Hulpmaterialen en overige informatie

De gehele inhoud van de NPA-Wegwijzer is als pdf-bestand te downloaden en te printen. Er kan ook voor een beknoptere versie met alleen de aandachtspunten worden gekozen.

Doorontwikkeling
De wegwijzer helpt de praktijk nu al bij de inventarisatie van het kwaliteitssysteem, ondersteunt bij het voldoen aan de normen, wijst de weg naar informatiebronnen en helpt bij verbetertrajecten. Deze zal wel nog verder doorontwikkeld worden op basis van gebruikerservaringen en -behoeften. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragenbomen met meer interactieve elementen.