PREM Eerstelijnszorg nu beschikbaar bij NHG-Praktijkaccreditering

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 3 februari 2021

 

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering kunnen vanaf nu gebruik maken van de PREM Eerstelijnszorg vragenlijst. Deze enquête is beschikbaar via NPAweb naast het bestaande aanbod van de Europep en de PREM Chronische zorg.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Met de korte PREM-vragenlijsten kunnen ervaringen van patiënten op de belangrijkste kwaliteitsdomeinen in kaart worden gebracht. Daarbij gaat het onder andere over cliëntgerichtheid, begeleiding, afstemming tussen zorgverleners, en een algemeen oordeel. IQ healthcare heeft in samenwerking met het NIVEL de PREM vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.

Divers aanbod
Om patiëntervaringen uit te vragen biedt NPA diverse enquêtes aan over de huisarts individueel of over de praktijk als geheel. Om ervaringen uit te vragen over de huisarts kunnen de Europep-huisarts en de nieuwe PREM eerstelijnszorg vragenlijsten gebruikt worden. De PREM Eerstelijnszorg geeft de mogelijkheid om, naast de resultaten per huisarts, ook een rapport te maken met het gemiddelde resultaat van de huisartsen gezamenlijk. Ervaringen over de praktijk kunnen worden uitgevraagd via de PREM Chronische zorg en de Europep-praktijk vragenlijsten.   

De vragenlijsten gebruiken
NPA stelt de PREM vragenlijsten beschikbaar aan alle praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering. In NPAweb is per vragenlijst een URL klaargezet. Deze kan per e-mail aan patiënten worden verzonden en/of op de website van de praktijk worden geplaatst. Via de URL kan de patiënt online de vragenlijst invullen. De gegevens worden in de beveiligde omgeving van NPAweb verzameld en de praktijk kan op elk moment een rapportage uitdraaien.

Nieuwe normen en patiëntervaringen
Sinds afgelopen jaar zijn de nieuwe kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering van kracht. Ook in de nieuwe normen is het belangrijk hoe de huisartsenpraktijk omgaat met patiëntervaringen. Praktijken hebben daarbij vrije keuze in de manier waarop ze patiëntervaringen verzamelen. Zo mag de praktijk er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van een enquête en in plaats daarvan ervaringen van patiënten uit te vragen via bijvoorbeeld patiëntinterviews of een patiëntenpanel.