Publieke commentaarronde concept kwaliteitsnormen van start

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 28 oktober 2019

De Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 zijn in concept klaar. Nu vraagt NPA aan alle deelnemers en belanghebbenden om feedback te geven. De publieke commentaarronde loopt tot 25 november. NPA streeft ernaar om de nieuwe Kwaliteitsnormen in januari 2020 door het College van Deskundigen (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Patiëntenfederatie Nederland en ZN) te laten vaststellen zodat ze medio 2020 geïmplementeerd kunnen zijn.

Begin dit jaar heeft de beroepsgroep de herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie.

Momenteel werken NHG, LHV, VPHuisartsen en InEen aan het concretiseren van de kerntaken. De resultaten daarvan zullen worden ingepast in facultatieve vragen voor eigen toetsing en, waar nodig, in de norm.

Afgelopen april hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft het advies: Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden uitgebracht.

Een goed moment dus om de Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering te herzien. De nieuwe kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de genoemde stukken en voorgelegd aan de Deelnemersraad en het College van Deskundigen. Hun feedback en adviezen zijn verwerkt in het concept.

Nu is er een publieke commentaarronde om feedback en wensen van alle belanghebbenden te verzamelen. Daarmee kunnen de conceptnormen worden aangepast naar Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk waarin ieders stem is gehoord en die breed gedragen worden.

Het geheel van de kwaliteitsnormen is verdeeld over vier hoofdstukken: Samen leren en verbeteren, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde. Vooral het samen leren en verbeteren wordt gestimuleerd en krijgt tijdens de audit extra aandacht.

Een hoofdstuk bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten, dat zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit.

Om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het in de praktijk brengen, is er een werktool met ondersteunende vragen opgesteld. Deze vragen zijn ter inspiratie om richting te geven en niet verplicht om te beantwoorden.

In het concept is rekening gehouden met wensen en feedback van de beroepsgroep en belanghebbenden. Met het vertalen van de eigen kernwaarden en kerntaken naar Principes en Auditpunten denkt NPA een certificering te bieden die past in de huidige tijd en die het vertrouwen in verantwoorde zorg rechtvaardigt met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Wilt u feedback geven? Ga dan naar deze pagina of stuur een e-mail aan innovatie@praktijkaccreditering.nl. Graag ontvangen wij uw feedback voor 25 november 2019.