Toekenning nascholingspunten voor thema-audit

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 12 juni 2019

De toekenning van deskundigheidsbevorderingspunten voor deelname aan NHG-Praktijkaccreditering is uitgebreid. De afdeling ABC1 van het KNMG heeft besloten om voor deelname aan een thema-audit per 1 april 2019 punten toe te kennen. Huisartsen die een actieve rol hebben in de voorbereiding op en uitwerking van een thema, en tijdens de bijeenkomsten van een thema-audit aanwezig zijn, krijgen punten toegekend.

NPA zorgt voor het bijschrijven van de punten in GAIA voor huisartsen. Doktersassistenten en Praktijkondersteuners kunnen bij hun eigen beroepsverenigingen punten aanvragen.

Om het juiste aantal punten aan de juiste huisarts te kunnen toekennen is het van belang dat de Coördinator Kwaliteit tijdens de audit een overzicht daarvoor aan de auditor kan laten zien. Op het overzicht staat per huisarts vermeld aan welke verbeterplannen een substantiële bijdrage is geleverd en volgens de PDCA cyclus is gewerkt.

Hieronder een overzicht van alle punten die kunnen worden toegekend voor deelname aan NHG-Praktijkaccreditering.

Hercertificerings­­audit, eens per drie jaar, en de initiële certificerings­audit

(van toepassing voor alle keurmerkhouders)

  • Elke huisarts die deelneemt aan de plenaire bespreking tijdens de driejaarlijkse hercertificeringsaudit of de initiële certificeringsaudit ontvangt 2 punten;
  • Verder ontvangt de huisarts 2 punten voor elk verbeterplan waarbij hij de leiding heeft gehad in de voorbereiding en uitvoering, sinds de vorige (her)certificeringsaudit;
  • De coördinator kwaliteit (indien huisarts) ontvangt per (her)certificeringsaudit audit 4 punten.

Per (her)certificeringsaudit zijn er maximaal 10 punten per huisarts te verkrijgen.

Thema-audit, in de twee jaren tussen hercertificerings­audits

(van toepassing voor keurmerkhouders, die gekozen hebben voor “Driejaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering plus thematische ontwikkeling”)

  • Elke huisarts die deelneemt aan de twee plenaire themabesprekingen ontvangt 2 punten per bijeenkomst.

Controle-audit, in de twee jaren tussen hercertificerings­audits

(van toepassing voor keurmerkhouders, die gekozen hebben voor “Jaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering met ondersteuning op maat”)

  • Indien de praktijk kiest om de controle-audit te combineren met een thema, krijgt elke huisarts die deelneemt aan de twee plenaire themabesprekingen 2 punten per bijeenkomst.

Pre-audit

Huisartsen die werkzaam zijn in een praktijk die vóór 1-4-2019 is gestart met NHG-Praktijkaccreditering, ontvangen voor deelname aan de pre-audit maximaal 10 punten.

Meer informatie over deskundigheidsbevorderingspunten voor praktijkaccreditering vindt u op de website van het KNMG in bijlage 12 van het document Regelgeving Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1).