Verruiming overgangsregeling praktijkaccreditering voor herregistratie

In de media | Nieuwsbericht | 1 februari 2019

RGS heeft besloten om de overgangsregeling, zoals beschreven in de brief van september 2018, voor praktijkaccreditering te verruimen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024.

Huisartsen met herregistratie in 2021, 2022 en 2023 ontvangen daarover een brief van de RGS.

Als uw registratie voor 1 januari 2024 verloopt, telt deelname aan en afronding van NHG-Praktijkaccreditering in uw referteperiode van vijf jaar nog mee voor uw herregistratie. U voldoet daarmee aan de herregistratie-eis evaluatie van het individueel functioneren. Vanaf 1 januari 2024 geldt voor alle huisartsen daadwerkelijk evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan visitatie gericht op individueel functioneren.

Meer informatie

Alles over de herregistratie-eisen kunt u vinden op www.knmg.nl/herregistreren. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de RGS via: 088 4404 310.