Voorbereiding op de audit versie 2.1 of versie 3.0?

Vanaf 1 oktober 2020 staan alle audits in het teken van versie 3.0, de nieuwe normen van NHG-Praktijkaccreditering. Wat betekent dat voor uw praktijk en wat als u voor 1 oktober de audit heeft? Graag leggen we het aan u uit.

Maakt u zich in ieder geval geen zorgen
Praktijken die goed zijn voorbereid op de huidige versie 2.1 zijn, in het algemeen, ook voldoende voorbereid op de nieuwe normen. Versie 3.0 is niet spannend of ingewikkeld, het biedt u juist meer ruimte voor eigen invulling en nog meer een dialoog met de auditor waarin u kunt vertellen waarom u heeft gekozen voor bepaalde werkwijzen en waarop die keuzes zijn gebaseerd.

De audit voor 1 oktober
Tot 1 oktober zien de audits er uit als u gewend bent en worden de bekende normen van versie 2.1 getoetst. De auditor is al goed op de hoogte van versie 3.0 en kan uw eventuele vragen daarover natuurlijk wel vast beantwoorden.
Voor NHG-Praktijkaccreditering is het nodig om patiëntervaringen te verzamelen en de resultaten te gebruiken voor verbetering, waar mogelijk. In de huidige situatie met het Coronavirus zal het niet altijd lukken om voldoende respons van patiënten voor een enquête te krijgen. Tijdens de audit zal de auditor daarom wel een bevinding maken als de patiëntervaringen niet of niet voldoende zijn verzameld, maar de Commissie van Toekenning zal in haar beoordeling uiteraard rekening houden met de huidige situatie.

De audit na 1 oktober
Tijdens audits na 1 oktober worden de nieuwe normen, versie 3.0 getoetst. Mocht uw praktijk zich toch hebben voorbereid op basis van versie 2.1, dan maakt de auditor tijdens de audit samen met u, en in het auditverslag de vertaalslag van versie 2.1 naar versie 3.0. Voor de praktijk is dan meteen duidelijk aan welke principes en auditpunten van de kwaliteitsnormen versie 3.0 is voldaan. Zoals eerder gezegd: praktijken die goed zijn voorbereid op versie 2.1 zullen, in het algemeen, ook voldoende zijn voorbereid op een audit versie 3.0.

Anders in versie 3.0
Minder verplichte documentatie.
Er is een overzicht met verplichte documentatie en aanbevolen documentatie.

Geen verplichte vragenlijsten.
In NPAweb is geen vragenlijst over de kwaliteitsnormen. Wel vindt u er de bekende facultatieve vragenlijsten die u als zelfevaluatie kunt gebruiken of als voorbereiding op een thema-audit.

Vrije keuze in methode van meten patiëntervaringen
De voorwaarden waaraan het verzamelen van patiëntervaringen moeten voldoen is veranderd. Een enquête is nog steeds een mogelijkheid maar u kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een patiënteninterview, -panel of -raad. (zie toelichting II op blz. 9 van de normen versie 3.0).

Betere ‘wegwijsfunctie’ naar hulp en ondersteuning
In NPAweb wordt de nieuwe NPA-Wegwijzer opgenomen. Deze biedt heel overzichtelijk per principe ondersteuning, brengt aandachtpunten in beeld en wijst u de weg naar betrouwbare hulp en informatie. De inhoud van de NPA-Wegwijzer komt in juli dit jaar beschikbaar. Deze zal nog verder doorontwikkeld worden op basis van gebruikerservaringen en -behoeften. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragenbomen met meer interactieve elementen.

Verantwoordelijkheid nemen of verantwoording afleggen?
Kan vertrouwen in goede zorg blindelings worden gegeven? Of is het beter om een vergaand systeem van controle en verantwoording in te richten? Of is een combinatie van beide meer effectief?
Het nieuwe kwaliteitsdenken is gebaseerd op een combinatie. De beroepsgroep heeft gekozen voor minder verantwoording afleggen en meer verantwoordelijkheid nemen ofwel ‘anders verantwoorden’.

Accent van audit op het zijn van een lerende organisatie
Naast het nemen van eigen verantwoordelijkheid is er meer aandacht voor het proces van de ‘lerende organisatie’. Op welke wijze gaat de praktijk effectief en blijvend om met veranderingen die zowel intern als buiten de praktijk spelen, en hoe worden die in de praktijkvoering opgenomen. Het motto “al doende leert men” mag van toepassing zijn. De NPA-Wegwijzer biedt ook hiervoor ondersteuning.

Aanvullende normen
Een aantal onderwerpen die voor veel huisartsenpraktijken al onderdeel zijn van de praktijkvoering, is nu ook opgenomen in versie 3.0:
Basis
- Persoonsgerichte zorg
- Terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg
- Verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg
- Collectieve arbeidsovereenkomsten voor de huisartsenzorg
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Samen leren en verbeteren
- Het praktijkteam werkt samen aan verbetering
- Verbeteringen doorvoeren aan de hand van de PDCA-cyclus

Webinars
Om u extra ondersteuning te bieden en verder op weg te helpen met versie 3.0 gaan we voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. In september bieden we webinars aan waarin toelichting wordt gegeven op de nieuwe normen en nieuwe manier van auditen. Op een later moment zullen wij u daarover informeren en voor uitnodigen.

Wij wensen u veel succes en plezier met de voorbereiding op de audit.