Zorg en Zekerheid kent vergoeding toe voor alle vormen NHG-Praktijkaccreditering

In de media | Nieuwsbericht | 7 mei 2019

Zorg en Zekerheid heeft besloten op hun standpunt terug te komen en alsnog een vergoeding toe te kennen aan praktijken die deelnemen aan driejaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering.

Huisartsen zijn in gesprek gegaan met Zorg en Zekerheid over het niet meer ontvangen van een vergoeding bij deelname aan de driejaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering. Op basis van de toelichting die deze huisartsen hebben gegeven en een onderbouwing daarvan door NPA heeft Zorg en Zekerheid besloten om op hun standpunt terug te komen. Tot eind 2019 komen alle huisartsen die voor één van de drie vormen van NHG-Praktijkaccreditering kiezen in aanmerking voor een zelfde tarief per patiënt per kwartaal, namelijk €0,19 per kwartaal per ingeschreven verzekerde. Voor 2020 kijkt Zorg en Zekerheid naar een gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van accreditering.

Huisartsen die in 2019 een afwijzing hebben ontvangen, maar toch in aanmerking komen voor de vergoeding kunnen een mail sturen aan de afdeling contractbeheer van Zorg en Zekerheid via het mailadres huisartsenzorg@vrzzorginkoop.nl met in het onderwerp de AGB-code van de praktijk en NPA accreditering. In de mail graag een kopie van het certificaat met daarbij de optie waarvoor gekozen is. Deze huisartsen zullen alsnog over 2019 in aanmerking komen voor een vergoeding.