Over NPA

NPA is een innoverende, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die staat voor kwaliteit. NPA ontwikkelt alle certificeringen in samenspraak met de betreffende beroepsgroep, omdat dit de kwaliteit, de efficiëntie én de relevantie van certificering ten goede komt.

College van Deskundigen

De normen en de uitvoering van de certificeringen van NPA worden bepaald door een onafhankelijk college van deskundigen. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de huisartsenzorg. Dit college bewaakt de kwaliteit van certificering en voert periodiek onpartijdigheidsanalyses uit.

De leden van het college zijn afkomstig uit het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, VPHuisartsen, brancheorganisatie eerstelijnszorg InEen, Patiënten Federatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in het college de rol van toehoorder. Zo is een groot maatschappelijk draagvlak gewaarborgd.

Deelnemersraad

Tweemaal per jaar zit de deelnemersraad van NPA met de directie aan tafel om input te geven op alle aspecten van certificering. Zo houdt NPA goed voeling met de deelnemers. Ook geeft de raad toelichting op feedback die NPA van deelnemers krijgt via tevredenheidsonderzoeken. Zo helpt de raad NPA om de certificeringen en de communicatie met deelnemers continue te verbeteren en actueel te houden. De deelnemersraad telt maximaal 15 leden, voorzitter is huisarts Geert-Jan van Loenen.
Heeft u interesse om ook lid te worden van de deelnemersraad, klik dan hier voor meer informatie.

Of deelnemers nu wel of niet in de raad zitten, hun feedback is altijd welkom bij NPA.

De normen

NPA certificeert huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Met certificering door NPA voldoet u aan de kwaliteitsnormen van uw beroepsgroep en blijft u uw praktijk of organisatie ontwikkelen.

NPA als bedrijf

NHG-Praktijkaccreditering B.V. (NPA) is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk, met als enige aandeelhouder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De directie NPA legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen NPA, de Algemene Aandeelhoudersvergadering (bestuursvoorzitter en directeur bedrijfsvoering NHG) en ook in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Raad van Commissarissen

  • Willy de Graaff, voorzitter en portefeuille: Financiën, Juridische stukken en Regelgeving
  • Job Metsemakers, huisarts, portefeuille: Kwaliteit en Huisartsgeneeskunde
  • Peter Groenewegen, portefeuille: HRM en Kwaliteit

Directie

  • Cora Vlasblom