Klacht indienen over een door NPA gecertificeerde organisatie

NPA neemt alleen klachten in behandeling die gerelateerd zijn aan de NPA-kwaliteitsnormen, waarop de certificering is gebaseerd. Op basis van de klacht zal NPA toetsen of de betreffende organisatie voldoet aan de NPA-kwaliteitsnormen die gerelateerd zijn aan de klacht.
Andere klachten over een door NPA gecertificeerde organisatie kunnen worden ingediend bij de Regionale Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege.

Klachten over door NPA gecertificeerde organisatie kunnen worden ingediend met gebruik van het klachtenformulier.