Klacht indienen over een door NPA gecertificeerde praktijk

Klachten over gecertificeerde praktijken kunnen bij NPA worden ingediend met gebruik van het klachtenformulier.

NPA neemt alleen klachten in behandeling die gerelateerd zijn aan de NPA-kwaliteitsnormen, waarop de certificatie is gebaseerd. Op basis van de klacht zal NPA toetsen of de betreffende praktijk voldoet aan de NPA-kwaliteitsnormen die gerelateerd zijn aan de klacht.
Andere klachten over een door NPA gecertificeerde praktijk kunnen worden ingediend bij de Regionale Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege.