Onze producten

Alle producten van NPA zijn ontwikkeld om bij te dragen aan de kwaliteit van de huisartsenzorg. Met goed doortimmerde certificeringen biedt NPA zorgaanbieders en hun patiënten het vertrouwen dat de zorg verantwoord is. Daarnaast ondersteunen NPA-auditoren het kwaliteitsbeleid in het veld met thema-audits en jaarlijkse audits, en kunnen alle deelnemende huisartsenpraktijken kosteloos gebruik maken van facultatieve vragenlijsten voor zelfevaluatie.

NPA-Certificeringen

NPA ontwikkelt alle certificeringen samen met mensen uit het werkveld. Er zijn NPA-certificeringen voor huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen, apotheekhoudende huisartsenpraktijken en huisartsopleidingsinstituten.

NHG-Praktijkaccreditering

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Huisartsenzorg vraagt om een geheel eigen aanpak voor het verbeteren van kwaliteit. Een methode waarbij de focus ligt op de zorg voor de patiënt. Dat is NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. NPA heeft het certificeringschema ontwikkeld dat vervolgens door het College van Deskundigen is vastgesteld.

NHG-Praktijkaccreditering biedt u een eenvoudige en praktische methode om de kwaliteit van uw praktijk te toetsen en te verbeteren. Een methode die voor praktijk en patiënt helder maakt wat praktijkaccreditering beide partijen oplevert, namelijk gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?
In gesprek over uw vak met NPA-thema-audits.

Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten voor zelfevaluatie die u hiervoor kunt gebruiken.

Thema-audits

Bij twee vormen van NHG-Praktijkaccreditering krijgt u bij de aanpak van thema’s ondersteuning van een auditor:

  • Bij driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u in de tussenjaren een thema aanpakken en de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor.
  • Bij jaarlijkse praktijkaccreditering krijgt u ondersteuning bij het borgen van uw kwaliteitsbeleid en het doorlopen van de verbetercyclus. Aan u de keuze om daar een thema aan te koppelen voor verdieping en ter inspiratie.

Bekijk thema-audits

Facultatieve vragenlijsten

Deelnemers kunnen de facultatieve vragenlijsten gebruiken voor extra zelfevaluatie, en om eens anders naar de kwaliteitsnormen te kijken. Een aantal van de thema-audits levert u extra informatie op, die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.

Meer informatie

NPA-Certificering Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Eén audit voor huisartsenpraktijk en apotheek samen.
Op verzoek van apotheekhoudende huisartsen heeft NPA speciaal voor hen een gecombineerde certificering ontwikkeld. In één audit worden apotheek en huisartsenpraktijk in samenhang getoetst. Dat is wel zo efficiënt. Het geeft u bovendien goede handvatten om de samenhang tussen apotheek en praktijk te versterken: goed voor uw team en voor de zorgverlening aan uw patiënten. 

Met NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk voldoet u in één keer aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering en aan de LHV-norm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

NPA-Certificering Zorggroep

NPA certificeert zorggroepen aan de hand van actuele normen (‘Bouwstenen’ en ‘Toetsbare Kwaliteitskenmerken Basis op Orde'), die worden vastgesteld door InEen en andere belanghebbenden. Iedere drie jaar bespreekt uw organisatie met een auditor in drie gespreksrondes alle aspecten die de kwaliteit van de ketenzorg bepalen. Keuzes die in uw organisatie zijn gemaakt kunt u (met uw team/partners) uitgebreid toelichten. Tijdens de certificering ontdekt u hoe uw organisatie nog beter en efficiënter kan werken. Dat is niet alleen goed voor de zorggroep, maar ook voor uw patiënten en ketenpartners.

NPA-Certificering Huisartsenpost

Het uitgangspunt van certificering met NPA zijn kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld door InEen, NHG, en andere belanghebbenden. Deze normen zijn gebaseerd op de verwachtingen die patiënten van de zorg op de post mogen hebben. Werken huisartsen en medewerkers van de post ook in een dagpraktijk? De nor­men zijn afgeleid van de kwaliteitsnormen die worden gebruikt bij NHG-Praktijkaccreditering. Dit zorgt voor een logische aansluiting tussen certificering van een dagpraktijk en van een huisartsenpost.

GEAR

GEAR (Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde) is het landelijke kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding. Naast kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering stimuleert GEAR de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de huisartsopleidingen.

In opdracht van Huisartsopleiding Nederland past NPA het evaluatie- en toetsingsinstrument voor huisartsopleidingen toe. NPA voert de audits, samen met opleiders, aios en stafleden uit bij de opleidingsinstituten voor huisartsen.

SCOPE

Scope is een handzame methode om de veiligheidscultuur in uw praktijk in kaart te brengen en te verbeteren. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en het kennisinstituut voor de eerstelijnszorg Nivel in samenwerking met NPA.