Hoofdauditor / huisarts

NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitsinstrument van de eigen beroepsgroep voor de verbetering en borging van de huisartsgeneeskundige zorg. We doen dit door de geleverde zorg van huisartsenpraktijken inzichtelijk te maken en door het toekennen van een kwaliteitskeurmerk. De uitvoeringsorganisatie NPA b.v. is een dochteronderneming van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging. Momenteel werkt meer dan 70% van de Nederlandse huisartsen in een deelnemende praktijk.

U kunt altijd een open sollicitatie sturen voor de functie van:

HOOFDAUDITOR / HUISARTS m/v

Uw werk

Als hoofdauditor voert u op waarderende wijze de audits voor de NHG-Praktijkaccreditering uit.
U plant de audit, bereidt de audit voor met de beschikbare praktijkdocumentatie, bezoekt de praktijk en rapporteert hierover. U bespreekt uw bevindingen met de huisartspraktijk en adviseert NPA over de toekenning van het keurmerk. Collegiale toetsing en deelname aan het interne kwaliteitssysteem behoren ook tot uw werk.

Uw profiel

Gezien de huidige samenstelling van ons auditorenteam gaat onze voorkeur uit naar kandidaten die zelf huisarts zijn. Ook waarnemers en niet meer actieve huisartsen nodigen wij graag uit te reageren.
U heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
Kwaliteit heeft uw belangstelling en u bent communicatief zeer vaardig en klantgericht.
U heeft aantoonbaar affiniteit met kwaliteitsmanagement en/of auditing.

Beschikbaarheid/omvang werkzaamheden

Als kandidaat-auditor voor NPA start u met onze interne basisopleiding, bestaande uit drie cursusdagen en een terugkomdag met in de tussenliggende periodes zelfstudie en 2 (begeleide) praktijkdagen, afgerond met een praktijk- en kennistoets. Wij organiseren in het voorjaar 2019 weer een basisopleiding.
Deelname aan deze opleiding en dus beschikbaarheid voor de genoemde activiteiten is een voorwaarde voor uw kwalificatie als hoofdauditor voor NPA.
Na uw kwalificatie verwachten we dat u als hoofdauditor regelmatig (minimaal 20 keer per jaar) een audit uitvoert. Inclusief de verplichte auditorenbijeenkomsten vraagt dit gemiddeld 16 uur per maand. Daarnaast verwachten wij dat u tijd investeert in bijscholing, al dan niet georganiseerd door NPA.

Opdrachtrelatie

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van een modelovereenkomst als zelfstandige.

Inlichtingen

Nadere informatie over NPA vindt u op de website www.npacertificering.nl.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jean van Wersch, Hoofd Kwaliteit of Pauline Lorier, Adviseur Deskundigheidsbevordering, telefoonnummer 030-2823600 of per e-mail: j.vanwersch@praktijkaccreditering.nlof p.lorier@praktijkaccreditering.nl.

Sollicitaties

Uw motivatie met curriculum vitae ontvangen wij graag per e-mail aan Joke Baardman, personeelsfunctionaris: personeelszaken@praktijkaccreditering.nl.