Verantwoord voorschrijven

Vergroot de patiëntveiligheid met de thema-audit Verantwoord voorschrijven. Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven. Dit geeft uw praktijk goed inzicht in verbeterpunten.

Werkwijze

U gaat aan de slag met de vragenlijst Verantwoord voorschrijven* op NPAweb. Zo brengt u drie zaken in kaart:

  • De omgang met kwetsbare patiënten binnen uw praktijk
  • De manier van registreren van medicatie
  • De omgang met risicovolle medicatie

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Uw resultaten worden afgezet tegen die van andere praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zodat u kunt zien hoe uw praktijk op dit onderwerp scoort ten opzichte van andere deelnemers.

Tijdens de controle-audit onderzoekt u uw resultaten samen met de auditor. De auditor zal zich aan de hand van uw resultaten goed op het gesprek voorbereiden, zodat u echt de diepte in kunt tijdens het gesprek.

*De thema-audit Verantwoord voorschrijven maakt gebruik van NHG-indicatoren, die gebaseerd zijn op het NHG-standpunt “farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg” en het HARM-wrestling rapport.