In gesprek over uw vak met NPA-thema-audits

Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken.

Thema-audits

Bij twee vormen van praktijkaccreditering krijgt u bij de aanpak van thema’s ondersteuning van een auditor:

  • Bij driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u in ieder tussenjaar een thema aanpakken, of met één thema de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor.
  • Bij jaarlijkse praktijkaccreditering krijgt u in beide tussenjaren ondersteuning van de auditor om een thema van uw keuze optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en uw hercertificeringsaudit.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare thema’s