In gesprek over uw vak met NPA-thema-audits

U kunt kiezen uit thema’s die zijn geselecteerd op basis van relevantie voor de huisartspraktijk én vragen vanuit deelnemende praktijken. Een auditor ondersteunt u bij de keuze van verbeterpunten, planning van de uitvoering, en de voortgang van het verbetertraject. Om de verbetercyclus te sluiten zal de auditor samen met u evalueren, en de resultaten en werkwijze van uw inspanningen toetsen. Na het afronden van een thema-audit ontvangt u een aanvullende kwaliteitsverklaring die u recht geeft op Deskundigheidsbevorderingspunten.

Bij twee vormen van praktijkaccreditering krijgt u bij de aanpak van thema’s ondersteuning van een auditor:

Beschikbare thema-audits

Van, voor en door huisartsen

NHG-Praktijkaccreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met huisartsen. Dankzij die input blijft NPA de accreditering actualiseren, met ruimte voor dialogen en eigen inbreng van deelnemers. Met oog voor het belang van het team binnen een huisartsenpraktijk én met kansen voor u om in te zoomen op aspecten van uw praktijk die u relevant vindt. NPA-auditoren ondersteunen u daarbij met inspirerende thema-audits.

Daarnaast biedt NPA u ook Facultatieve vragenlijsten.

Deze helpen u om zelfstandig dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. Deze vragenlijsten bieden u een andere kijk op de kwaliteitsnormen. Een aantal van deze tools kunt u bovendien gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.

Beschikbare Facultatieve vragenlijsten