Verantwoord voorschrijven Risicovolle medicatie

Vergroot de patiëntveiligheid met de thema-audit Verantwoord voorschrijven: Risicovolle medicatie*.

Doel

Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven van risicovolle medicatie. U kunt hierbij denken aan:

  • Langdurig antidepressiva gebruik
  • Voorschrijven van 2e keus antibiotica
  • Vastleggen van allergieën
  • Gemaakte afspraken omtrent opiaten

De thema-audit geeft u inzicht in verbeterpunten t.a.v. uw voorschrijfgedrag.

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste bezoek van de auditor start u met de zelfevaluatie door de vragenlijst Verantwoord voorschrijven: Risicovolle medicatie op NPAweb in te vullen.

Belangrijk is om de informatie zo goed mogelijk te verzamelen, samenwerken met de apotheek kan u daarbij zeker helpen.

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u met de auditor wat de uitkomsten van de zelfevaluatie voor uw praktijk en uw patiëntenzorg betekenen. U bepaalt met elkaar waarmee u het komende jaar aan de slag wilt, en hoe u dat, door het doorlopen van de PDCA-cyclus, het beste kunt doen.

Tijdens het tweede bezoek van de auditor bespreekt u wat uw inspanningen hebben opgeleverd en waarmee u op welke wijze verder gaat. Samen met de auditor beoordeelt u of de stappen van de PDCA-cyclus zijn doorlopen en hoe u de verbeteringen kunt borgen in de praktijk.

*De thema-audit Verantwoord voorschrijven maakt gebruik van NHG-indicatoren, die gebaseerd zijn op het NHG-standpunt “farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg” en het HARM-wrestling rapport.

De HARM studie heeft laten zien dat 5 tot 10% van de ziekenhuisopnamen geneesmiddel-gerelateerd is. Er zijn factoren geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan een grotere kans op een vermijdbare opname.