Verantwoord voorschrijven

Vergroot de patiëntveiligheid met het thema Verantwoord voorschrijven. Met dit thema verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven. Dit geeft uw praktijk goed inzicht in verbeterpunten.

Werkwijze

U gaat aan de slag met de vragenlijst Verantwoord voorschrijven* op NPAweb. Zo brengt u drie zaken in kaart:

  • De omgang met kwetsbare patiënten binnen uw praktijk
  • De manier van registreren van medicatie
  • De omgang met risicovolle medicatie

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Uw resultaten worden afgezet tegen die van andere praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zodat u kunt zien hoe uw praktijk op dit onderwerp scoort ten opzichte van andere deelnemers.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u ieder tussenjaar een thema aanpakken, of met één thema in twee jaar de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl. Werkt u enkel met de driejaarlijkse hercertificering? Doe uw voordeel met de thema’s als mogelijkheid tot extra zelfevaluatie.

*Het thema Verantwoord voorschrijven maakt gebruik van NHG-indicatoren, die gebaseerd zijn op het NHG-standpunt “farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg” en het HARM-wrestling rapport.