Bureau Diplomering Triage

In de loop van 2023 wordt het nieuwe Bureau Diplomering Triage opgezet.                        Tot 1 juli 2023 voert Calibris de huidige regeling onveranderd uit. Voor diplomeringsrondes en herregistratie kunt u bij hen terecht. Het LKT gaat per 1 januari 2024 over naar het nieuwe Bureau Diplomering Triage.   Hieronder vindt u de actuele informatie over de nieuwe regeling en overgangsregeling.

Actuele informatie

1. Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0) *klik hier*

2. Handleiding Kernset 2017 *klik hier*

De criteria voor de steekproef zoals beschreven in de handleiding 2017 zijn veranderd.
Nieuwe criteria voor de steekproef zijn:
* 6 verschillende ingangsklachten;
* Minimaal 1 gesprek 0-4 jaar
* Minimaal 1 gesprek 80+ jaar
* Minimaal 2 gesprekken hoog-urgent: U0-U2
* Minimaal 1 gesprek dringend: U3
* Minimaal 2 gesprekken telefonisch advies: U4-U5

Het resultaat van de examenaudit is positief als:
* Minimaal 4 van de 6 gesprekken positief zijn beoordeeld
én
* Minimaal 2 hoog-urgente gesprekken positief zijn beoordeeld
Zie ook pagina 11 van de nieuwe Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0)

3. Overgangsregeling bij Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0) *klik hier*

4. Aanmeldformulier Diplomeringstraject Triage *klik hier*
Nieuw is dat aanmelden door HDS verplicht is bij start van het traject.
Voor het aanmelden dient het aanmeldformulier te worden gebruikt.

5. Lijst gelijkgestelde diploma’s *klik hier*

 

Contact

Bureau Diplomering Triage neemt de uitvoering van de regeling van Calibris over vanaf 1 juli 2023. Tot die tijd kunt u met uw vragen bij Calibris terecht.
Mailadres voor aanmelden nieuwe kandidaat-triagist: 
triage@praktijkaccreditering.nl