Dat geeft vertrouwen

Certificering met NPA

De patiënt staat centraal bij de certificeringen van NPA, net zoals bij u. De verwachtingen die patiënten van de zorg mogen hebben, zijn dan ook gekoppeld aan de normen die bij toetsing worden gebruikt. Ga hieronder naar de certificering waar u meer over wilt weten.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk/organisatie werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk of organisatie. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg, en zij hebben de nodige bijscholing ontvangen. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).
Van, voor & door
Samen met de beroepsgroep.
Alle certificeringen worden ontwikkeld in nauwe samenspraak met de beroepsgroep, want dit bevordert de kwaliteit en efficiëntie. Ook de normen van certificering worden vastgesteld met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen, samen met andere belanghebbenden.
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt met een auditor waar uw praktijk/organisatie nu staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
Goede zorg is teamwerk
Hoe goed is uw samenwerking?
NPA biedt deelnemers tools om de samenwerking te versterken. Voor huisartsenpraktijken is er de Team Ontwikkel Meter (TOM), terwijl de veiligheidscultuurscan SCOPE voor huisartsenposten zeer geschikt is. Voor een zorggroep organiseert de auditor een rondetafelgesprek met alle betrokken partijen.