NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
Eén audit voor huisartsenpraktijk en apotheek samen
In de gecombineerde audit worden apotheek en huisartsenpraktijk samen getoetst. Dit voorkomt dubbel werk en geeft u goede handvatten om de samenhang tussen apotheek en praktijk te versterken. Is uw huisartsenpraktijk en/of apotheek al gecertificeerd? Voor u is een verkort traject beschikbaar.
Aan het woord

“Het is een verademing dat NPA mijn huisartsenpraktijk en apotheek samen certificeert. We hebben zo geen dubbel werk meer. De gecombineerde accreditatie doet bovendien recht aan de gecombineerde praktijkvoering.”

Hans de Vette, Apotheekhoudend huisarts in Beltrum (deelnemer pilot)

 

Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
Feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. NPA ontvangt dan ook graag opmerkingen van huisartsen, gevraagd en ongevraagd.
Efficiënt
Eén audit, twee certificaten.
Met NPA-Certificering voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken voldoet u in één keer aan de actuele normen van NHG-Praktijkaccreditering en de LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is zelf huisarts (geweest).
Van, voor & door
Samen met de beroepsgroep.
NHG-Praktijkaccreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met huisartsen, omdat dit de kwaliteit en efficiëntie van de certificering ten goede komt. De normen van certificering worden vastgesteld met o.a. vertegenwoordigers van uw beroepsgroep (LHV en NHG).