NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
Eén audit voor huisartsenpraktijk en apotheek samen
Op verzoek van apotheekhoudende huisartsen heeft NPA een gecombineerde certificering ontwikkelt. Hiermee worden apotheek en huisartsenpraktijk in samenhang getoetst. Dit is wel zo efficiënt én het geeft u goede handvatten om de samenhang tussen apotheek en praktijk te versterken. Dankzij de gecombineerde audit heeft u bovendien geen dubbel werk tijdens het certificeren.
Aan het woord

“Het is een verademing dat NPA mijn huisartsenpraktijk en apotheek samen certificeert. We hebben zo geen dubbel werk meer. De gecombineerde accreditatie doet bovendien recht aan de gecombineerde praktijkvoering.”

Hans de Vette, Apotheekhoudend huisarts in Beltrum (deelnemer pilot)

 

Zo werkt NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
1
Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

2
Zelfevaluatie

Met uw team vult u de vragenlijsten voor de zelfevaluatie in. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

3
Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie zult u waarschijnlijk op een aantal punten actie moeten ondernemen (Meestal duurt de voorbereiding ongeveer 8 maanden).

4
Pre-audit

De pre-audit geeft u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt (Vrijwel alle praktijken komen dergelijke punten tegen).

5
Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding van de audit gaat u aan de slag met de verbeterpunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende voor.

6
Audit

Voldoet u aan de normen, of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

7
Toekenning keurmerk

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft de keurmerken NPA-Certificering Apotheekhoudende praktijk én NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaten. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

8
Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit, waarin u de ruimte heeft om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering.

 

 

 

 

Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
Feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. NPA ontvangt dan ook graag opmerkingen van huisartsen, gevraagd en ongevraagd.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is zelf huisarts (geweest).
Efficiënt
Eén audit, twee certificaten.
Met NPA-Certificering voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken voldoet u in één keer aan de actuele normen van NHG-Praktijkaccreditering en de LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen.
In gesprek over uw vak met NPA thema-audits.
Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?
Doet u al een tijdje mee met NHG-Praktijkaccreditering? Heeft u de basis goed op orde, en wilt u aspecten van de zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. Thema-audits kunt u gebruiken als onderdeel van uw controle-audit van NHG-Praktijkaccreditering, zonder dat de controle-audit langer duurt. U heeft zo een diepgaand gesprek over de inhoud van uw vak. Geef voorafgaand aan de audit per mail door met welk thema u aan de slag gaat. De facultatieve vragenlijsten helpen u om zelfstandig dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. Deze vragenlijsten bieden u een andere kijk op de kwaliteitsnormen. Een aantal van deze tools levert u bovendien extra informatie op, die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.
Overzicht thema-audits
Verantwoord voorschrijven
Vergroot de patiëntveiligheid met de thema-audit Verantwoord voorschrijven. Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te...
Palliatieve zorg
Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk. De thema-audit Palliatieve zorg geeft u inzichten die...
Sluiten laboratorium diagnostische cirkel
Met deze thema-audit krijgt u overzicht van het functioneren van alle schakels van laboratoriumdiagnostiek, en ontdekt u de mogelijkheden tot verbetering....
LEAN Proces van organiseren
Met deze thema-audit onderzoekt u in hoeverre u op dit moment al werkt volgens de principes van LEAN, en wordt helder wat LEAN werken voor uw praktijk kan...
Informatiebeveiliging
Als huisarts werkt u continu met gevoelige persoonsgegevens. Hoe gaan de medewerkers in uw praktijk hiermee om? Kent uw team alle risico’s? U ontdekt het...
Overzicht facultatieve vragenlijsten
SCOPE
Bij een gezonde veiligheidscultuur zal een team gemakkelijker melding maken van incidenten en daarmee kansen creëren voor het verbeteren van processen. SCOPE is een...
Team Ontwikkeling Meter
Goede zorg is teamwerk. De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is een goede graadmeter voor het teamwerk binnen uw praktijk. Ook krijgt u inzicht in de punten waarop het team...
Risicoanalyse
Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen...
Verbruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te...
Gebruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke gebruiksmiddelen (bloeddrukmeter, autoclaaf, etc.) uw praktijk nodig heeft om het gekozen zorgaanbod te...
Taakdelegatie
De vragenlijst taakdelegatie is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk een overzicht te maken van alle gedelegeerde taken per medewerker. Ook wordt bij iedere medewerker...
Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk
Met de patiëntenenquête brengt u in kaart hoe uw patiënten uw praktijkvoering op allerlei aspecten waarderen. Dit helpt u te analyseren waar uw patiënten tevreden over...
NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De normen

NPA certificeert apotheekhoudende huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG, LHV en andere belanghebbenden. De certificering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Een actueel overzicht van de normen vindt u hieronder.