NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk

Eén audit voor huisartsenpraktijk en apotheek samen

Op verzoek van apotheekhoudende huisartsen heeft NPA een gecombineerde certificering ontwikkeld. Hiermee worden apotheek en huisartsenpraktijk in samenhang getoetst. Dit is wel zo efficiënt én het geeft u goede handvatten om de samenhang tussen apotheek en praktijk te versterken. Dankzij de gecombineerde audit heeft u bovendien geen dubbel werk tijdens het certificeren.

Aan het woord

“Het is een verademing dat NPA mijn huisartsenpraktijk en apotheek samen certificeert. We hebben zo geen dubbel werk meer. De gecombineerde accreditatie doet bovendien recht aan de gecombineerde praktijkvoering.”

Hans de Vette, Apotheekhoudend huisarts in Beltrum (deelnemer pilot)

 

Zo werkt NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk

1
Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

2
Zelfevaluatie

Met uw team voert u de zelfevaluatie uit, ondersteund door NPAweb. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

3
Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie zult u waarschijnlijk op een aantal punten actie moeten ondernemen (Meestal duurt de voorbereiding ongeveer 8 maanden).

4
Pre-audit

De pre-audit geeft u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt (Vrijwel alle praktijken komen dergelijke punten tegen).

5
Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding van de audit gaat u aan de slag met de actiepunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende voor.

6
Audit

Voldoet u aan de normen, of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

7
Toekenning keurmerk

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft de keurmerken NPA-Certificering Apotheekhoudende praktijk én NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaten. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

8
Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit, waarin u de ruimte heeft om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering.

 

 

 

 

Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
Feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. NPA ontvangt dan ook graag opmerkingen van huisartsen, gevraagd en ongevraagd.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is zelf huisarts (geweest).
Efficiënt
Eén audit, twee certificaten.
Met NPA-Certificering voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken voldoet u in één keer aan de actuele normen van NHG-Praktijkaccreditering en de LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen.
In gesprek over uw vak met NPA thema-audits.
Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?
Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. De thema-audits helpen u om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. Bij Jaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering krijgt u in de tussenjaren ondersteuning van de auditor om een thema van uw keuze optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid. Alle deelnemers kunnen de facultatieve vragenlijsten gebruiken voor extra zelfevaluatie, en om eens anders naar de kwaliteitsnormen te kijken. Een aantal van de facultatieve vragenlijsten levert u extra informatie op die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.
Overzicht thema-audits
POH-GGZ in de huisartsenpraktijk
De functie POH-GGZ is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Nauwe samenwerking en afstemming met de huisarts is een...
Spoedzorg
Bij een spoedgeval kan iedere seconde levensreddend zijn. Met de thema-audit Spoedzorg ontdekt u hoe uw praktijk het doet op punten die er bij spoed toe...
LEAN Proces van organiseren
Deze thema-audit is in de eerste plaats bedoeld als oriëntatie op de mogelijkheden van LEAN als werkwijze, en om tot verbeteringen te komen. U maakt...
Informatiebeveiliging
Als huisarts werkt u continu met gevoelige persoonsgegevens. Hoe gaan de medewerkers in uw praktijk hiermee om? Kent uw team alle risico’s? U ontdekt het...
Verantwoord voorschrijven Chronische nierschade
Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven bij patiënten met...
Verantwoord voorschrijven Risicovolle medicatie
Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven van risicovolle...
Palliatieve zorg
Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk. De thema-audit Palliatieve zorg geeft u inzichten die...
Sluiten laboratorium diagnostische cirkel
Met deze thema-audit krijgt u overzicht van het functioneren van alle schakels van laboratoriumdiagnostiek, en ontdekt u de mogelijkheden tot verbetering....
Overzicht facultatieve vragenlijsten
SCOPE
Bij een gezonde veiligheidscultuur zal een team gemakkelijker melding maken van incidenten en daarmee kansen creëren voor het verbeteren van processen. SCOPE is een...
Team Ontwikkeling Meter
Goede zorg is teamwerk. De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is een goede graadmeter voor het teamwerk binnen uw praktijk. Ook krijgt u inzicht in de punten waarop het team...
Risicoanalyse
Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen...
Verbruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te...
Gebruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke gebruiksmiddelen (bloeddrukmeter, autoclaaf, etc.) uw praktijk nodig heeft om het gekozen zorgaanbod te...
Taakdelegatie
De vragenlijst taakdelegatie is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk een overzicht te maken van alle gedelegeerde taken per medewerker. Ook wordt bij iedere medewerker...
Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk
Met de patiëntenenquête brengt u in kaart hoe uw patiënten uw praktijkvoering op allerlei aspecten waarderen. Dit helpt u te analyseren waar uw patiënten tevreden over...
NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk

De normen

NPA certificeert apotheekhoudende huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG, LHV en andere belanghebbenden. De certificering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Een actueel overzicht van de normen vindt u hieronder.

Kwaliteitsnormen 

Beroepsnorm LHV

Overzicht gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Download een volledig overzicht (pdf) van door NPA gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijken.