NPA-Certificering Huisartsenpost

De juiste zorg op het juiste moment

De focus van certificering met NPA ligt daar waar hij bij de post ook ligt: op het primaire proces. Urgentie denken bepaalt het werk op een huisartsenpost, en dankzij de input van huisartsenposten, is dit goed te merken bij NPA-Certificering Huisartsenpost.

Aan het woord

“Wij stellen onszelf altijd vragen en blijven zaken veranderen. NPA ondersteunt dat.” 
Nicole Fraaije, Kwaliteitsfunctionaris Huisartsenpost Drechtsteden

Zo werkt NPA-Certificering Huisartsenpost

1
Startgesprek

Een NPA-medewerker neemt contact op om alles met u door te nemen. Dit zorgt ervoor dat u precies weet wat u wanneer kunt doen, en waar de nodige informatie staat. Zo gaat u goed voorbereid van start.

2
Zelfevaluatie

Met uw team vult u de vragenlijsten in voor de zelfevaluatie. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

3
Voorbereiding pre-audit

De zelfevaluatie levert vaak een aantal punten op die verbetering nodig hebben. U gaat hiermee aan de slag voor de pre-audit.

Bent u al gecertificeerd? Waarschijnlijk is een pre-audit dan niet nodig.

4
Pre-audit

Wat moet u nog doen voordat u de initiële audit kunt aanvragen? Dit bespreekt u tijdens de pre-audit met de auditor.

5
Voorbereiding audit

Tijdens uw voorbereiding op de audit gaat u aan de slag met de verbeterpunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. U lost de punten op, of u maakt een concreet plan van aanpak.

6
Audit

Voldoet u aan de normen, of heeft u een goed plan om resterende kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

7
Toekenning keurmerk

Gefeliciteerd! Uw post heeft het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaat. Ook krijgt u de middelen om aan patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

8
Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit, waarin u de ruimte heeft om dieper in te gaan op aspecten van het werk op de post.

 

 

 

Efficiënt
Zijn er huisartsen of medewerkers op de post die ook in een dagpraktijk werken?
De opbouw van de certificering en de normen die worden getoetst sluiten goed aan bij NHG-Praktijkaccreditering. Dit zorgt voor een logische aansluiting tussen de certificering van een dagpraktijk en van een huisartsenpost. Dat maakt de werkwijze herkenbaar en efficiënt.
Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het
Een aantal huisartsenposten heeft NPA gevraagd om samen met hen deze certificering te ontwikkelen. Door in gesprek te zijn en te blijven met deelnemers, houdt NPA de certificering actueel. Het belang van huisartsenposten, ketenpartners én de belangen van patiënten staan altijd voorop.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een huisartsenpost werkt
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van de auditoren is zelf huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt jaarlijks met een auditor waar uw post nu staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
NPA-Certificering Huisartsenpost

De normen

Het uitgangspunt van deze NPA-Certificering Huisartsenpost zijn kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld door InEen, NHG, en andere belanghebbenden. De normen zijn op hun beurt gebaseerd op patiëntverwachtingen. Dit alles geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Een actueel overzicht van de normen vindt u hieronder. 

Download informatie

 

Overzicht gecertificeerde huisartsenposten

Klik hier voor een volledig overzicht van huisartsenposten met het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost.