NPA-Certificering Huisartsenpost

De juiste zorg op het juiste moment

De focus van certificering met NPA ligt daar waar hij bij de post ook ligt: op het primaire proces. Urgentie denken bepaalt het werk op een huisartsenpost, en dankzij de input van huisartsenposten, is dit goed te merken bij NPA-Certificering Huisartsenpost.

Aan het woord

“Wij stellen onszelf altijd vragen en blijven zaken veranderen. NPA ondersteunt dat.” 
Nicole Fraaije, voormalig Kwaliteitsfunctionaris Huisartsenpost DrechtDokters

Zo werkt NPA-Certificering Huisartsenpost

1
Startgesprek

Voordat u aan de slag gaat, neemt een auditor contact met u op voor een telefonsich startgesprek. Samen neemt u het gehele traject door, zodat duidelijk is wat u
wanneer kunt doen en waar de nodige informatie staat.

2
Zelfevaluatie

Vervolgens gaat u met behulp van de NPA-Wegwijzer en uw team aan de slag met een zelfevaluatie. De PREM HAP kan daar onderdeel van uit maken. Zo krijgt u inzicht in de zaken die goed gaan en de dingen die beter kunnen.

3
Voorbereiding pre-audit

Heeft u overzicht van de zaken waar nog actie nodig is? Zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd? Dan bent u klaar voor de pre-audit.
Bent u al gecertificeerd? Waarschijnlijk is een pre-audit dan niet nodig. Dit wordt voor uw aanmelding met u afgesproken.

4
Pre-audit

Wat er nog nodig is om de definitieve audit aan te kunnen vragen komt aan bod tijdens de pre-audit. Tijdens gesprekken met u en het team neemt u met de auditor onder andere uw zelfevaluatie door en de gegevens die u hiervoor heeft verzameld. De auditor onderzoekt ook in hoeverre u op dit moment aan alle normen voldoet. 

5
Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding gaat u aan de slag met de verbeterpunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Dit houdt in dat u verbeterpunten oplost óf een concreet
plan van aanpak maakt aan de hand van het overzicht uit de pre-audit. Daarna is het tijd om de audit aan te vragen.

6
Waarderende audit

De auditor bespreekt en bekijkt op uw huisartsenpost welke keuzes er zijn gemaakt om de basis op orde te hebben en bovenal hoe de huisartsenpost invulling geeft aan de lerende organisatie. Voldoet u aan de normen? Dan zal de auditor advies uitbrengen om het certificaat toe te kennen. Zijn er nog kleine verbeterpunten? Dat is geen probleem, zolang u een plan heeft om ze aan te pakken. Met de auditor bespreekt u op welke termijn de verbeteringen worden doorgevoerd.

7
Toekenning van het certificaat

Gefeliciteerd! Dankzij het werk dat u heeft verzet ontvangt u binnen vier weken na afronding van de audit het certificaat en het auditrapport. Vanaf nu kunt u zich
presenteren als een door NPA gecertificeerde huisartsenpost. U ontvangt het certificaat en alle benodigde materialen om patiënten, zorgverzekeraars en anderen te informeren.

8
Jaarlijkse controle-audit

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit om het certificaat te behouden en uw kwaliteit te borgen, waarbij het iedere drie jaar een hercertificeringsaudit betreft. Is er een aspect van het werk op de post waar u extra aandacht aan wilt geven? Dit kunt u voorafgaand aan de controle-audit afspreken met de auditor. Ook kan de auditor u tijdens de audit op kansen wijzen om uw post verder te ontwikkelen.

 

 

 

Efficiënt
Zijn er huisartsen of medewerkers op de post die ook in een dagpraktijk werken?
De opbouw van de certificering en de normen die worden getoetst sluiten goed aan bij NHG-Praktijkaccreditering. Dit zorgt voor een logische aansluiting tussen de certificering van een dagpraktijk en van een huisartsenpost. Dat maakt de werkwijze herkenbaar en efficiënt.
NPA-Wegwijzer
Voor hulp en ondersteuning
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving staat voor u klaar.
Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het
Een aantal huisartsenposten heeft NPA gevraagd om samen met hen deze certificering te ontwikkelen. Door in gesprek te zijn en te blijven met deelnemers, houdt NPA de certificering actueel. Het belang van huisartsenposten, ketenpartners én de belangen van patiënten staan altijd voorop.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een huisartsenpost werkt
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van de auditoren is zelf huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt jaarlijks met een auditor waar uw post nu staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
NPA-Certificering Huisartsenpost

De normen

In de kwaliteitsnormen versie 2.0 komen verwachtingen met betrekking tot goede kwaliteit van de beroepsgroep, patiënten, zorgverzekeraars, vanuit de overheid en andere belanghebbenden samen. Basis zijn de professionele standaard, de kernwaarden en kerntaken, de patiëntverwachtingen en wet- en regelgeving.

Download informatie

 

Overzicht gecertificeerde huisartsenposten

Klik hier voor een volledig overzicht van huisartsenposten met het certificaat NPA-Certificering Huisartsenpost.