NPA-Certificering Huisartsenpost
De juiste zorg op het juiste moment
De normen van NHG-Praktijkaccreditering vormen de basis voor certificering van de post. Dit zorgt ervoor dat toetsing van de post optimaal aansluit bij toetsing van de dagpraktijk. Met certificering door NPA ontdekt u waar en hoe u de patiëntenzorg in de huisartsenpost verder kunt ont­wikkelen.
Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
Uw feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zo blijft certificering bovendien aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid. Uw op- en aanmerkingen zijn dan ook van harte welkom, gevraagd en ongevraagd.
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt jaarlijks met een auditor waar uw praktijk/organisatie staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
Deskundig
Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk/organisatie. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).
Goede zorg is teamwerk
Expliciete aandacht voor samenwerking.
NPA biedt deelnemers tools om de samenwerking te versterken. Voor huisartsenpraktijken is er de Team Ontwikkel Meter (TOM), terwijl de veiligheidscultuurscan SCOPE voor huisartsenposten zeer geschikt is. Voor een zorggroep is er een rond de tafel gesprek met diverse betrokken partijen.
Maatwerk
Ruimte voor uw eigen koers.
NPA biedt u kansen om uw organisatie/praktijk verder te ontwikkelen. Heeft u het certificaat eenmaal behaald, dan is er tijdens de audits ruimte om extra aandacht te besteden aan een onderwerp van uw keuze. Dit kunt u vooraf met de auditor afspreken.