Certificering huisartsenpraktijken
Bijna 70% van de Nederlandse huisartsenpraktijken doet aan NHG-Praktijkaccreditering. Deze certificering toetst aan normen, gebaseerd op de actuele Nederlandse huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat de zorg in de praktijk verantwoord is.

Deze huisartsen zijn gecertificeerd door NPA

Bijna 70% van de huisartsenpraktijken in Nederland laat zich certificeren door NPA. Daarmee blijven zij zich ontwikkelen, en kunnen zij aantonen dat zij patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen bieden in verantwoorde zorg.

Wilt u weten of een huisarts gecertificeerd is?

Op dit kaartje staan alle huisartsenpraktijken die een certificaat hebben van NHG-Praktijkaccreditering of klik hier voor het volledige overzicht.

Plaats
Van, voor & door
Feedback is altijd welkom.
Feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zo blijft certificering bovendien aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid. Op- en aanmerkingen van deelnemers zijn dan ook van harte welkom, gevraagd en ongevraagd.
Deskundig
Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met een praktijk of zorggroep het gesprek aan te gaan. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met het kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van de huisartsenzorg bepalen. Jaarlijks bespreekt een praktijk/organisatie met een auditor waar hij staat en hoe hij zich wil ontwikkelen.
Goede zorg is teamwerk
Expliciete aandacht voor samenwerking.
NPA biedt deelnemers tools om de samenwerking te versterken. Voor huisartsenpraktijken is er de Team Ontwikkel Meter (TOM), terwijl de veiligheidscultuurscan SCOPE voor huisartsenposten zeer geschikt is. Voor een zorggroep organiseert de auditor een rondetafelgesprek met alle betrokken partijen.
Maatwerk
Ruimte voor een eigen koers.
NPA biedt kansen om een organisatie/praktijk verder te ontwikkelen. Is het certificaat eenmaal behaald, dan is er tijdens de audits ruimte om extra aandacht te besteden aan een onderwerp. Dit kan vooraf met de auditor worden afgesproken.
Beoordeel zelf hoe ze bij u passen
De normen

NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De praktijkaccreditering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat  zorg verantwoord is. Een actueel overzicht van de normen vindt u hieronder.