De beste zorg voor mijn patiënten

Daar investeer ik in!

Uw huisarts heeft alles op orde

Hij doet het voor u!

Nieuwe normen NHG-Praktijkaccreditering

Bekijk ons webinar voor heldere en praktische informatie voor uw volgende audit.

Wij werken dagelijks aan goede zorg

“Wat ga je de komende tijd doen en hoe pak je dat aan? … Veel dingen uit het plan weten we wel, maar het schept duidelijkheid als het op papier staat.”
“Ik vind het leuke van accrediteren dat je op een andere manier naar je praktijk kijkt: proactief in plaats van reactief... Het belangrijkste om risico’s in de praktijk te beperken vind ik een open en eerlijke sfeer, waarin incidenten en klachten bespreekbaar zijn en die uitnodigt om...
Bekijk het interview ›
“Het goeie van het bezoek van een auditor vind ik de extra prikkel en adrenaline die het geeft om met kwaliteit bezig te blijven.”
“Ik stel doelen waar we achter kunnen staan. Kleine, bruikbare dingen, waar we dagelijks mee te maken hebben.”
“Met een missie en visie geef je samenhang aan je praktijk. Je denkt na over hoe je wilt functioneren en bij patiënten en omgeving bekend wilt staan.”
Paul Terwindt
inmiddels gepensioneerd huisarts
Ex-praktijkhouder, Moergestel
Janet Kist
Huisarts
SHG Lage Veld, Den Haag
Frans van der Linde
Huisarts
Maatschap Huisartsen Gezondheidscentrum Daalmeer, Alkmaar
Anne de Man
Beleidsmedewerker Kwaliteitsbevordering
ZONBOOG, Capelle aan den IJssel
Fred Dijkers
voormalig docent aan de huisartsenopleiding
(was huisarts in Maasdam)

Onze keurmerken

Certificering Huisartsenpraktijk
“De beste zorg voor mijn patiënten. Daar investeer ik in. Accreditering met NPA levert ons meer op dan een certificaat alleen.”
Certificering Zorggroep
“Goede ketenzorg begint met een goede organisatie. Certificering geeft ons de zekerheid dat de randvoorwaarden op orde zijn.”
Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
“Mijn apotheek en praktijk horen bij elkaar. De audit van NPA is daarop afgestemd. Dat werkt prettig en bespaart tijd.”
Certificering Huisartsenpost
“NPA-certificering heeft oog voor de specifieke gang van zaken in een huisartsenpost.”
Maatwerk
Welke praktijkaccreditering past bij u?
Wilt u enkel een hercertificeringsaudit eenmaal per drie jaar, of wilt u ondersteuning van uw kwaliteitsbeleid? Met twee extra praktijkbezoeken kunt u werken aan een thema naar keuze, en/of aan jaarlijkse borging van uw kwaliteitsbeleid.
Thema-audits
Met welke thema-audit wilt u de diepte in?
Heeft u gekozen voor thematische ontwikkeling? De auditor ondersteunt u om tussen de hercertificeringen door thema-audits aan te aanpakken. Bijvoorbeeld Palliatieve Zorg of LEAN werken. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering helpt de auditor u de thema's te integreren in uw kwaliteitsbeleid.
Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
Uw feedback zorgt ervoor dat NPA de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zo blijft certificering bovendien aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid. Uw op- en aanmerkingen zijn dan ook van harte welkom, gevraagd en ongevraagd.
Deskundig
Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk/organisatie. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Iedere audit is een gesprek met een NPA-auditor over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. Een audit is een dialoog waarbij u de ruimte heeft om de keuzes van uw praktijk toe te lichten.
Goede zorg is teamwerk
Expliciete aandacht voor samenwerking.
NPA biedt deelnemers tools om de samenwerking te versterken. Voor huisartsenpraktijken is er de Team Ontwikkel Meter (TOM), terwijl de veiligheidscultuurscan SCOPE voor huisartsenposten zeer geschikt is. Voor een zorggroep is er een rondetafelgesprek met diverse betrokken partijen.