Risicoanalyse

Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen treffen en zo zorgen voor veiligere zorg.

Met het uitvoeren van een risicoanalyse voldoet u aan een deel van principe 2 van de kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering. Uw praktijk kan deze zelf opzetten, of gebruik maken van één van de twee onderstaande vragenlijsten. Beide vragenlijsten geven een overzicht van de belangrijkste processen en mogelijke risico’s binnen uw praktijk.

Beperkte of uitgebreide risicoscan

De beperkte risicoscan hoeft slechts door één persoon te worden ingevuld, terwijl de uitgebreide risicoscan door alle praktijkmedewerkers ingevuld kan worden. Daarmee geeft de tweede u uitgebreidere informatie dan de eerste. Met de uitkomst van de vragenlijsten kan het praktijkteam bepalen of de ingeschatte risico’s aanleiding geven tot verbetering of betere borging.

Werkwijze Risicoscan beperkt

Voor de beperkte risicoscan gebruikt u een vragenlijst waarop per aspect één score wordt ingevuld. Deze score geeft u een globaal overzicht van mogelijke risico’s op de volgende twee onderwerpen:

  • Toegankelijkheid van de zorg
  • Medisch handelen (urgent en niet urgent, praktijkvoering)

De hoogte van een risico wordt bepaald door de kans dat een ongewenste gebeurtenis optreedt én de ernst van de gevolgen. In deze module worden beide aspecten samen als één score ingevuld.

Werkwijze Risicoscan uitgebreid

Voor de uitgebreide risicoscan vult ieder teamlid de vragenlijst in. Alle leden van het team geven twee scores: een score voor de frequentie waarmee een ongewenste gebeurtenis voorkomt, en een score voor de ernst van de gevolgen, mocht het risico zich daadwerkelijk voordoen.

Deze vragenlijst gaat in op de onderwerpen:

  • Bereikbaarheid
  • Dossiervorming
  • Professioneel handelen
  • Communicatie
  • Medicatie
  • Infectiepreventie

U beslist zelf wie u de vragenlijst wilt laten invullen. Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen MijnNPA een rapportage aan. De resultaten worden verzameld voor de praktijk als geheel en uitgesplitst naar functiegroep.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.