Verantwoord voorschrijven
Chronische nierschade

Vergroot de patiëntveiligheid met de thema-audit Verantwoord voorschrijven: Chronische nierschade*.

Doel

Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven bij patiënten met chronische nierschade. U kunt hierbij denken aan:

  • Afspraken over het delen van patiëntinformatie met andere hulpverleners
  • Voorschrijven van analgetica
  • Chronische nierschade en medicatiebewaking
  • Polyfarmacie
  • Hoe om te gaan met herhaalreceptuur

De thema-audit geeft u inzicht in verbeterpunten t.a.v. uw voorschrijfgedrag.

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste bezoek van de auditor start u met de zelfevaluatie door de vragenlijst Verantwoord voorschrijven:
Chronische nierschade in te vullen. Belangrijk is om de informatie zo goed mogelijk te verzamelen, samenwerken met de apotheek kan u daarbij zeker helpen. Van de ingevulde vragenlijst maakt u in MijnNPA een rapportage. Deze laat per onderwerp de antwoorden van uw praktijk zien. Voor een deel van de vragen is spiegelinformatie beschikbaar, deze wordt in de rapportage weergegeven. De rapportage is het uitgangspunt voor het gesprek met de auditor. 

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u met de auditor wat de uitkomsten van de zelfevaluatie voor uw praktijk en uw patiëntenzorg betekenen. U bepaalt met elkaar waarmee u het komende jaar aan de slag wilt, en hoe u dat, door het doorlopen van de PDCA-cyclus, het beste kunt doen.

Tijdens het tweede bezoek van de auditor bespreekt u wat uw inspanningen hebben opgeleverd en waarmee u op welke wijze verder gaat. Samen met de auditor beoordeelt u of de stappen van de PDCA-cyclus zijn doorlopen en hoe u de verbeteringen kunt borgen in de praktijk.

* De thema-audit Verantwoord voorschrijven maakt gebruik van NHG-indicatoren, die gebaseerd zijn op het NHG-standpunt “farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg” en het HARM-wrestling rapport.
De HARM studie heeft laten zien dat 5 tot 10% van de ziekenhuisopnamen geneesmiddel-gerelateerd is. Er zijn factoren geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan een grotere kans op een vermijdbare opname.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacy reglement.