Palliatieve zorg

Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk.

Doel

De thema-audit Palliatieve zorg geeft u inzichten die helpen om de verwachtingen van de patiënt en de werkelijkheid goed op elkaar te laten aansluiten.

Bij deze thema-audit komen onder andere aan de orde:

  • De verwachtingen die de patiënt van de praktijk kan hebben
  • De samenwerking met de thuiszorg
  • De communicatie met de patiënten en hun mantelzorgers
  • De organisatie van de palliatieve zorg
  • Palliatieve sedatie
  • (Werk)belasting voor u en uw medewerkers

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste bezoek van de auditor start u met de zelfevaluatie door de vragenlijst Palliatieve zorg op MijnNPA in te vullen.
Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u in MijnNPA een rapportage aan. Deze laat per onderwerp de antwoorden van uw praktijk zien, met per onderwerp informatie over de patiëntverwachtingen. Waar dat nodig is, wordt extra achtergrondinformatie vermeld.
Ook voorziet de rapportage u van feedback in de vorm van een benchmark.

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u met de auditor wat de uitkomsten van de zelfevaluatie voor uw praktijk en uw patiëntenzorg betekenen. U bepaalt met elkaar waarmee u het komende jaar aan de slag wilt, en hoe u dat door middel van het doorlopen van de PDCA-cyclus het beste kunt doen.

Tijdens het tweede bezoek van de auditor bespreekt u wat uw inspanningen hebben opgeleverd en waarmee en hoe u verder gaat. Samen met de auditor beoordeelt u of de stappen van de PDCA-cyclus zijn doorlopen en hoe u deze kunt sluiten.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.