NPA als bedrijf

NHG Praktijkaccreditering bv (NPA) is een innoverende, onafhankelijke organisatie die staat voor kwaliteit. In samenspraak met de betreffende beroepsgroep worden de normen ontwikkeld. Dat komt de kwaliteit, de efficiëntie én de relevantie van de certificeringen ten goede. NPA is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk, met als enige aandeelhouder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De directie NPA legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen, de Algemene Aandeelhoudersvergadering (bestuursvoorzitter en directeur bedrijfsvoering NHG) en ook in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Raad van Commissarissen

 • Drs. Willy de Graaff, voorzitter en portefeuille: Financiën, Juridische stukken en Regelgeving
 • Prof. dr. Peter Groenewegen, portefeuille: HRM en Kwaliteit

Directie

 • Drs. Cora Vlasblom

College van Deskundigen

De normen en de uitvoering van de certificeringen van NPA worden bepaald door een onafhankelijk college van deskundigen. Dit college bewaakt de kwaliteit van certificering en voert periodiek onpartijdigheidsanalyses uit. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de huisartsenzorg; het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, VPHuisartsen, brancheorganisatie eerstelijnszorg InEen, PatiëntenFederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in het college de rol van toehoorder. Zo is een groot maatschappelijk draagvlak gewaarborgd.

Voorzitter

 • Prof. dr. ir C.T.B. Ahaus

Huisartsen

 • Prof. dr. J. Bont – lid, NHG (in wetenschappelijke zin)
 • Drs. M.S.C. Vergouwen – lid, LHV (in zakelijke zin)
 • Drs. G.F. Postma – lid, InEen (vereniging eerstelijnsorganisaties)

Triagisten

 • S. van Gunst – lid, NVDA/BTN

Patiënten

 • C. Zijderveld – lid, Patiëntenfederatie Nederland

Verzekeraars

 • Drs. M.E. Spruijt-van Hell – lid, Zorgverzekeraars Nederland

Overheid

 • T.O. Breek – waarnemer, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Namens NHG Praktijk Accreditering bv

 • Drs. C.E. Vlasblom – adviseur, directeur/bestuurder
 • Ir. J.H.J. van Wersch – secretaris, manager kwaliteit & innovatie

Deelnemersraad

Tweemaal per jaar zit de deelnemersraad van NPA met de directie aan tafel om input te geven op alle aspecten van certificering. Zo houdt NPA goed voeling met de deelnemers. Ook geeft de raad toelichting op feedback die NPA van deelnemers krijgt via tevredenheidsonderzoeken. Zo helpt de raad NPA om de certificeringen en de communicatie met deelnemers continue te verbeteren en actueel te houden. De deelnemersraad telt maximaal 15 leden, voorzitter is huisarts Geert-Jan van Loenen. Heeft u interesse om ook lid te worden van de deelnemersraad, klik dan hier voor meer informatie.

Of deelnemers nu wel of niet in de raad zitten, hun feedback is altijd welkom bij NPA.

De leden:

 • Erwin de Heer, Huisarts in Nieuwerkerk a/d IJssel
 • Willem de Jong, Huisarts in Maasdam
 • Lieke de Jong-Potjer, Huisarts in Zoetermeer
 • Geert-Jan van Loenen (voorzitter), Huisarts in Hengelo
 • Filian Looman, Huisarts in Rotterdam
 • Bart Osse, Huisarts in Deventer
 • Esther van Osselen, Huisarts in Doorn
 • Lia van der Ploeg, Praktijkmanager in Capelle a/d IJssel
 • Kees Stapel, Praktijkeigenaar Apotheekhoudende praktijk in Gramsbergen

Heeft u interesse om ook lid te worden van de deelnemersraad, klik dan hier voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.